samhällskontrakt

När politiken hotar demokratin

Ett betydande samhällsproblem är att politiken och staten samlar på sig allt mer makt. Sedan visar det sig att den härskande politiska klassen inte har den kompetens och det förstånd som krävs för att bära upp sin makt och för att sköta de uppgifter man tagit på sig.Vilket även gäller uppgifter som en stat rimligen bör ägna sig åt. Som ordningsmakt, rättsväsende och försvar.

Är det nu det vänder?

I Tyskland talar man om stora samhällsförändringar, speciellt öststats-kommunismens fall som »Die Wende«. Det kan fritt översättas med vändpunkt eller omsvängning.Vid Berlinmurens fall kom slutfasen oväntat snabbt. Förbundskanslern var på besök i Polen, när DDR plötsligt föll ihop som en sufflé i kalldrag. Alla var lika förvånade. Inte minst östtyskarna.Plötsligt händer det. Den kritiska massan blir tillräckligt stor.

Hoten mot den svenska demokratin

Den svenska demokratin är på inget sätt perfekt. Den skulle behöva betydligt mer konstitutionell stadga. Den har öppnat för politiker och byråkrater att ta sig makt över allt mellan himmel och jord – och att sätta sprätt på andra människors pengar. Till råga på allt förefaller den härskande politiska klassen vara inkompetent vad gäller att sköta statens kärnverksamhet.Men denna demokrati är det bästa som för tillfället står till buds.

Störta regeringen!

»Transportgate« var droppen. Inkompetensen blev för monumental.Detta handlar inte bara om att förvaltningen orsakat den största säkerhetsskandalen sedan Wennerström, medvetet satt sig över ett antal lagar – och inte själv förstått vad det är som är problematiskt med ett sådant beteende. Eller om att regeringen har försökt mörka saken.Det handlar även om att staten inte förmår upprätthålla en fungerande ordningsmakt.