riksdagen

Nu är SD störst – och det är alla andras fel

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:Nu är SD störst – och det är alla andras fel »"Med Decemberöverenskommelsen respektive Januariavtalet har man kortslutit den parlamentariska demokratin. Vilket resulterat i att det parti man vill utesluta från all makt, nu istället vuxit till att bli landets största.Kan man kanske dra några slutsatser av det?"