rättigheter

Att älska eller hata sin nästa?

De principer för civiliserad mänsklig samvaro som vuxit fram under årtusenden av etiska överväganden, filosofiska diskussioner och samhällelig erfarenhet är viktiga. Vissa har utvecklats till rättsprinciper och rättigheter - till ett slags minsta gemensam nämnare för ett anständigt och humant samhälle.Vissa av dem har (i vart fall delvis) formulerats inom religionen. Nu är jag inte religiös.

Istället för identitetspolitik

Människor är olika, på så många sätt.Det enda som verkligen definierar en individ i förhållande till andra är hennes handlingar.Beter man sig hyggligt, respektfullt och ansvarsfullt - då är det inga problem. Oavsett vem det handlar om.Om man däremot kränker andra människors frihet, säkerhet eller egendom - då har vi ett problem. Oavsett vem det handlar om.Det är inte vem eller vad du är - utan vad du gör.Alla skall vara lika inför lagen.

Att förändra samhället med våld slutar aldrig väl

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:Att förändra samhället med våld slutar aldrig väl »"Våld i grupp ger människor en känsla av att de befrias från enskilt ansvar, att det finns en gemensam fiende, att man går upp i en större sak - och det ger de inblandade en möjlighet att leva ut sina mest primitiva och inte sällan mörka lustar.

Tänk om det inte är rasism som är problemet?

Även om Sverige är ett av världens minst rasistiska länder - så är det fullt möjligt att det ändå finns ett visst mått av rasism.I vilken grad detta sedan beror på något slags rasideologi eller bara allmän oförskämdhet kan möjligen variera.Jag tycker mig i sammanhanget notera att man i Sverige - i allmänhet - visar sina medmänniskor bristande respekt.Och i den mån människor med olika etnicitet har olika företräden - som till exempel en fallenhet för att s