idédebatt

Att älska eller hata sin nästa?

De principer för civiliserad mänsklig samvaro som vuxit fram under årtusenden av etiska överväganden, filosofiska diskussioner och samhällelig erfarenhet är viktiga. Vissa har utvecklats till rättsprinciper och rättigheter - till ett slags minsta gemensam nämnare för ett anständigt och humant samhälle.Vissa av dem har (i vart fall delvis) formulerats inom religionen. Nu är jag inte religiös.

Istället för identitetspolitik

Människor är olika, på så många sätt.Det enda som verkligen definierar en individ i förhållande till andra är hennes handlingar.Beter man sig hyggligt, respektfullt och ansvarsfullt - då är det inga problem. Oavsett vem det handlar om.Om man däremot kränker andra människors frihet, säkerhet eller egendom - då har vi ett problem. Oavsett vem det handlar om.Det är inte vem eller vad du är - utan vad du gör.Alla skall vara lika inför lagen.

Skatt, samtycke, tvång, rättigheter och moral

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:Skatt, samtycke, tvång, rättigheter och moral »"Bäst är den regering som inte märks. Som tar ut låga skatter, sköter det som verkligen är viktigt, är kompetent och ansvarsfull – och som i övrigt lämnar människor att göra sina egna livsval och söka lycka och mening efter eget huvud.

Det är frihet, inte politik som kan lyfta oss ur krisen

Corona-krisen kommer att förändra mycket i vårt samhälle. Men hur fungerar förändring - och utveckling?Låt oss dyka ner i Johan Hakelius förord till F.A. Hayeks klassiska verk »Frihetens grundvalar«. (Ett tips är att förordet på ett mycket bra sätt sammanfattar boken, för den som inte orkar ta sig igenom hela denna tegelsten.)