Visit ArabTopics.com

Folkutbytet för länge sedan

Folkutbyte är ett kontroversiellt ord idag. Utanför etablissemangsmedierna stöter man på kritiker av dagens invandringspolitik som menar att vi i vår tid upplever ett folkutbyte, det vill säga att ”gammelsvenskarna” blir färre och så småningom kommer att bytas ut mot ”nysvenskarna”. Jag tänker inte diskutera denna uppfattning här, utan tänkte i stället passa på att säga något om ett folkutbyte som skett långt tidigare i vår historia.

De indoeuropeiska språken talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största språkfamiljen. I familjen ingår germanska språk som svenska, tyska och engelska, romanska språk som spanska och italienska, indoiranska språk som persiska och hindi – och många, många fler. Hur kommer det sig av vi svenskar i norra Europa talar ett språk som är besläktat med hindi och persiska på andra sidan jordklotet?

Den indoeuropeiska språkfamiljen upptäcktes år 1786 William Jones, engelsk domare och amatörlingvist i Indien. När han studerade gamla indiska språket sanskrit såg han att det hade många likheter med grekiska och latin.

Språkforskarna drog sedan slutsatsen att alla de indoeuropeiska språken har utvecklats ur ett enda gemensamt urspråk. Hur spreds dessa språk? Vissa forskare i modern tid har trott att det rört sig om så kallad ”kulturell diffusion”, alltså ett fenomen motsvarande amerikaniseringen av Sverige. Vi tar till oss livsstil och värderingar från folk långt borta utan att de behöver flytta hit. Väldigt få amerikaner bor i Sverige jämfört med antalet araber, ändå är i stort sätt alla svenskar mycket mer påverkade av amerikansk än arabisk kultur.

Utvecklingen av DNA-tekniken har dock gjort att man nu tror sig kunna bevisa att det faktiskt har rört sig om stora folkförflyttningar, alltså massinvandring. Det fanns inte bara ett urspråk som spreds genom att andra kopierade det, ungefär som engelskan sprids idag. Det fanns ett urfolk också, urindoeuropéerna, som talade detta språk. Och detta folk spred sig i stora skaror – nio av tio var män – västerut mot Europa och österut mot Indien. Det folkutbyte som ägde rum i Europa torde inte heller ha gått fredligt till. Erövrarna slog ihjäl männen och tog kvinnorna.

Indoeuropéernas hemland låg förmodligen på stäppen norr Svarta havet och utvandringen, eller erövringstågen, ska ha börjat för ungefär 5000 år sedan. Man tror att två saker gjorde att det gick så lätt för indoeuropéerna att lägga under sig andra folk och länder: hästen och hjulet. De kom till Skandinavien omkring 2900-2800 f. Kr. Denna tid kallas också ”de krossade skallarnas tid” för att man hittar många krossade skallar och spår efter massakrer. Den kultur som nu uppstår kallas ofta stridsyxekulturen eftersom den båtformade stridsyxan blir maktsymbolen framför andra. Det var vanligt att männen begravdes med en sådan stridsyxa.

Det måste ha varit en hemskt upplevelse för de som levde i Skandinavien då. Här kom stora skaror av unga män framstormande på hästar och vagnar, svingande yxor. Man kommer osökt att tänka på den stridbare åskguden Tor som kommer farande på sin vagn med hammaren i högsta hugg. Åska betyder ju ”asens åkning”. Och asarna kom, om man får tro Snorre, från trakterna kring Svarta havet. Det är detta nya folk som utgör förfäderna till merparten av dagens svenskar och deras språk utvecklas till vår svenska.

(Men Tors hammare Mjölner var ju en hammare, ingen yxa? Nej, stridsyxefolkets båtformiga yxor var formade som en yxa i ena änden och en hammare i den andra.)

När vi är framme vid ungefär 1500 f. Kr. så har befolkningen blivit utbytt och vi går in i den glänsande bronsåldern. I Indien nedtecknas nu Rigveda-hymnerna på språket sanskrit. De flesta hymnerna tillägnas Indra, åskans gud som färdas över himlen i en gyllne vagn och slungar blixtar mot fienden. Ordet ”veda” betyder kunskap och är släkt med vårt ”veta”.

En bra introduktion till denna period i historien är kapitlet ”De krossade skallarnas tid” i det första bandet av Herman Lindqvists Historien om Sverige. När den boken kom ut 1992 hade man inte kommit lika långt inom DNA-forskningen så därför framställs teorin om ”kulturell diffusion” som sannolikare än invasions- och folkutbytesteorin.

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 333
Pass Blue 302
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 423
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3065
FEE 5135
Marine Le Pen 396
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1121
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 132
Vetenskapsradion Historia 180
Snedtänkt (Kalle Lind) 246
Les Crises 3334
Richard Falk 200
Ian Sinclair 125
SpinWatch 61
Counter Currents 11202
Kafila 568
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10636
Vanessa Beeley 187
Nina Kouprianova 9
MintPress 5873
Paul Craig Roberts 2242
News Junkie Post 60
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5660
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 109
Liberty Blitzkrieg 874
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3911
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 159
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1531
Tom Dispatch 588
Levant Report 18
The Saker 4826
The Barnes Review 569
John Friend 513
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4613
School Sucks Project 1800
Giza Death Star 2077
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 651
GMWatch 2499
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1102
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 218
Agora Vox 18048
Cercle Des Volontaires 447
Panamza 2444
Fairewinds 118
Project Censored 1084
Spy Culture 598
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 616
PINAC 1482
The Conscious Resistance 946
Independent Science News 86
The Anti Media 6877
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 454
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1066
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 159
Porkins Policy Review 450
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 634
Libyan War Truth 357
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 66
BSNEWS 2106
Aaron Franz 259
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 155
Peter B Collins 1708
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11496
Climate Audit 226
Donna Laframboise 488
Judith Curry 1166
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2590
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13002
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 458
Revisionist Review 485
Aletho News 22100
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3227
Northerntruthseeker 2625
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4834
AntiWar.com Blog 3329
AntiWar.com Original Content 7425
Corbett Report 2540
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1260
Webster Tarpley Website 1143

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public