Visit ArabTopics.com

Folkutbytet för länge sedan

Folkutbyte är ett kontroversiellt ord idag. Utanför etablissemangsmedierna stöter man på kritiker av dagens invandringspolitik som menar att vi i vår tid upplever ett folkutbyte, det vill säga att ”gammelsvenskarna” blir färre och så småningom kommer att bytas ut mot ”nysvenskarna”. Jag tänker inte diskutera denna uppfattning här, utan tänkte i stället passa på att säga något om ett folkutbyte som skett långt tidigare i vår historia.

De indoeuropeiska språken talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största språkfamiljen. I familjen ingår germanska språk som svenska, tyska och engelska, romanska språk som spanska och italienska, indoiranska språk som persiska och hindi – och många, många fler. Hur kommer det sig av vi svenskar i norra Europa talar ett språk som är besläktat med hindi och persiska på andra sidan jordklotet?

Den indoeuropeiska språkfamiljen upptäcktes år 1786 William Jones, engelsk domare och amatörlingvist i Indien. När han studerade gamla indiska språket sanskrit såg han att det hade många likheter med grekiska och latin.

Språkforskarna drog sedan slutsatsen att alla de indoeuropeiska språken har utvecklats ur ett enda gemensamt urspråk. Hur spreds dessa språk? Vissa forskare i modern tid har trott att det rört sig om så kallad ”kulturell diffusion”, alltså ett fenomen motsvarande amerikaniseringen av Sverige. Vi tar till oss livsstil och värderingar från folk långt borta utan att de behöver flytta hit. Väldigt få amerikaner bor i Sverige jämfört med antalet araber, ändå är i stort sätt alla svenskar mycket mer påverkade av amerikansk än arabisk kultur.

Utvecklingen av DNA-tekniken har dock gjort att man nu tror sig kunna bevisa att det faktiskt har rört sig om stora folkförflyttningar, alltså massinvandring. Det fanns inte bara ett urspråk som spreds genom att andra kopierade det, ungefär som engelskan sprids idag. Det fanns ett urfolk också, urindoeuropéerna, som talade detta språk. Och detta folk spred sig i stora skaror – nio av tio var män – västerut mot Europa och österut mot Indien. Det folkutbyte som ägde rum i Europa torde inte heller ha gått fredligt till. Erövrarna slog ihjäl männen och tog kvinnorna.

Indoeuropéernas hemland låg förmodligen på stäppen norr Svarta havet och utvandringen, eller erövringstågen, ska ha börjat för ungefär 5000 år sedan. Man tror att två saker gjorde att det gick så lätt för indoeuropéerna att lägga under sig andra folk och länder: hästen och hjulet. De kom till Skandinavien omkring 2900-2800 f. Kr. Denna tid kallas också ”de krossade skallarnas tid” för att man hittar många krossade skallar och spår efter massakrer. Den kultur som nu uppstår kallas ofta stridsyxekulturen eftersom den båtformade stridsyxan blir maktsymbolen framför andra. Det var vanligt att männen begravdes med en sådan stridsyxa.

Det måste ha varit en hemskt upplevelse för de som levde i Skandinavien då. Här kom stora skaror av unga män framstormande på hästar och vagnar, svingande yxor. Man kommer osökt att tänka på den stridbare åskguden Tor som kommer farande på sin vagn med hammaren i högsta hugg. Åska betyder ju ”asens åkning”. Och asarna kom, om man får tro Snorre, från trakterna kring Svarta havet. Det är detta nya folk som utgör förfäderna till merparten av dagens svenskar och deras språk utvecklas till vår svenska.

(Men Tors hammare Mjölner var ju en hammare, ingen yxa? Nej, stridsyxefolkets båtformiga yxor var formade som en yxa i ena änden och en hammare i den andra.)

När vi är framme vid ungefär 1500 f. Kr. så har befolkningen blivit utbytt och vi går in i den glänsande bronsåldern. I Indien nedtecknas nu Rigveda-hymnerna på språket sanskrit. De flesta hymnerna tillägnas Indra, åskans gud som färdas över himlen i en gyllne vagn och slungar blixtar mot fienden. Ordet ”veda” betyder kunskap och är släkt med vårt ”veta”.

En bra introduktion till denna period i historien är kapitlet ”De krossade skallarnas tid” i det första bandet av Herman Lindqvists Historien om Sverige. När den boken kom ut 1992 hade man inte kommit lika långt inom DNA-forskningen så därför framställs teorin om ”kulturell diffusion” som sannolikare än invasions- och folkutbytesteorin.

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
The high wire 13
Tareq Haddad 10
Please Stop the Ride 36
The Infectious Myth 27
Lockdown Skeptics 132
Sam Husseini 37
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 82
Off Guardian 285
Cory Morningstar 10
James Bovard 98
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 510
Pass Blue 454
Dilyana Gaytandzhieva 19
John Pilger 429
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3721
FEE 5628
Marine Le Pen 437
Francois Asselineau 25
Opassande 54
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1334
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 156
Vetenskapsradion Historia 204
Snedtänkt (Kalle Lind) 276
Les Crises 4302
Richard Falk 240
Ian Sinclair 145
SpinWatch 71
Counter Currents 13671
Kafila 743
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 12512
Vanessa Beeley 246
Nina Kouprianova 9
MintPress 6347
Paul Craig Roberts 2909
News Junkie Post 77
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6705
Sir Ken Robinson 88
Stephan Kinsella 133
Liberty Blitzkrieg 889
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4428
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 107
David D. Friedman 198
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1549
Tom Dispatch 677
Levant Report 18
The Saker 5478
The Barnes Review 623
John Friend 563
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 5240
School Sucks Project 1852
Giza Death Star 2296
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 717
GMWatch 2700
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1246
Le 4ème singe 92
Jacob Cohen 227
Agora Vox 20843
Cercle Des Volontaires 462
Panamza 2712
Fairewinds 124
Project Censored 1287
Spy Culture 786
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 27
Timothy Kelly 681
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1166
Independent Science News 97
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 63
Lionel 320
The Mind renewed 468
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1193
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 172
Porkins Policy Review 465
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 650
Libyan War Truth 385
DeadLine Live 1920
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2149
Aaron Franz 287
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 128
Dr. Bruce Levine 164
Peter B Collins 1891
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12541
Climate Audit 228
Donna Laframboise 540
Judith Curry 1214
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2879
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 14332
Laura Wells Solutions 53
Video Rebel's Blog 505
Revisionist Review 485
Aletho News 23908
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3534
Northerntruthseeker 3267
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4994
AntiWar.com Blog 3581
AntiWar.com Original Content 7969
Corbett Report 2790
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1379
Webster Tarpley Website 1177

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public