Visit ArabTopics.com

Freja och Odd – en påskberättelse

Freja. Tecknad av Arthur Rackham 1910

Vi befinner oss i årets fjärde månad då jorden öppnar sig och grönskan gror. Namnet kommer ju troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, ”öppna”. I Sverige kallades av samma anledning april förr gräsmånad eller grödemånad. I en dikt skriver Karin Boye:

Jag väntar och väntar. Det är april,
en ljum och lyhörd natt i april,
då gräset växer och stjärnorna lyssna –

April påminner om advent: det är väntanstider. Vintern har inte gett upp utan kämpar fortfarande emot sommarens blomsterhär. Förr brukade man hos oss framföra stridslekar mellan Vintergreven och Sommargreven. Vintergreven och hans knektar förlorade förstås alltid.

De stora festerna denna månad är påsk och valborg. Vid både dessa tillfällen har det varit sed att tända eldar, påskefyrar och majkasar. I uppslagsverket Nordisk familjebok, kallad ”Ugglan”, samlar man eldarna under uppslagsordet ”våreldar”. Och frågan är om inte både påsk och valborg är två varianter av en och samma långa fest: vårfesten.

”Våreldar”, förklarar Ugglan, är ”under föråret t. o. m. midsommar ute i det fria och oftast på höjder upptända högtidseldar, vilkas syfte framför allt varit att befordra gräsväxtens, boskapens och äringens välbefinnande och fruktbarhet.”

Förmodligen är eldarnas syfte magiskt:

”Hvad dessa eldars ursprungliga rituella innebörd beträffar, är det nämligen med de förutsättningar, som den nyare folklifsforskningen skänker, nödvändigt att förklara dem såsom en initiativmagi för sommarvärme och därmed indirekt en magi för växtlighet och välmåga. Liksom man trodde sig kunna framkalla regn genom att utgjuta vatten, trodde man sig kunna åstadkomma en varm väderlek genom att ute antända en eld.”

Jag var muslim i många år och detta var något jag saknade i islam: högtider och traditioner med anknytning till årstidernas växlingar. Påsken, liksom de flesta svenska fester, är ett exempel på hur det hedniska och det kristna sammansmälter i svensk kultur. I Nordisk familjebok står det så här:

”Liksom de andra stora kristna högtiderna inom sin ram bibehållit eller dragit till sig en del gamla hedniska bruk, har det också varit med påsken. Tiden för den kristna påskens firande sammanföll hos de germanska folken i det närmaste med deras hedniska offer vid vårens ankomst eller måhända rättare vid sommarens början.”

Ordet påsk kommer från hebreiskans ”pesach” som betyder ”gå förbi” och påminner om hur dödsängeln i Egypten gick förbi det judiska folkets hus utan att röra dem.

Den svenska påskens kristna dimension vilar på denna judiska grund. Påskens innebörd förändrades av de kristna från att handla om det judiska folkets befrielse ur träldomen i Egypten till att handla om Jesus korsfästelse, död och uppståndelse.

Till denna dimension kan man alltså lägga den hedniska, eller det naturliga: påsken som vårfest. Den dimensionen finns kanske uttryckt i det engelska ordet easter och tyskans ostern som sägs komma av namnet på den germanska fruktbarhetsgudinnan Eostre. Hon nämns av engelske munken Beda (672-735) när han redogör för de gamla anglosaxernas tideräkning:

”Eostur-monath, som nu översätts med påskmånad, var tidigare uppkallad efter en av deras gudinnor vid namn Eostre (avbildad ovan), till vilkens ära fester firades i denna månad.”

Eostre eller Ostara. Tecknad av Johannes Gehrts 1884

Det behöver inte råda någon motsättning mellan dessa båda dimensioner – den hedniska och den kristna. Om man liksom jag är ateist kan man fira påsk som en sekulär vårfest där de kristna och hedniska inslagen ses som bilder.

Långfredagen kan till exempel vara stillsam även för en icke-troende. Inte för att man tror att Guds son led och dog för våra synder, utan som en påminnelse om den kalla och mörka vintern. Om man inte äter och roar sig så mycket på långfredagen, så blir glädjen desto större på påskaftonen. Man kan se långfredagen som en bild för vintern och uppståndelsen som en bild för våren. Många psalmer använder ett sådant bildspråk – i psalmen ”Likt vårdagssol i morgonglöd” liknas till exempel Jesus vid vårsolen och hans död liknas vid vintern.

Många vetenskapsmän har förklarat religionernas ursprung just genom att man behövde berättelser för att beskriva naturen: himlakropparnas rörelser, årstidernas växlingar, torka och regn. Naturens död och uppståndelse beskrivs i flera kulturer i myter om en gud som dör och återuppstår.

Det finns en nordisk gudasaga som skulle användas på ungefär samma sätt. När Od lämnar Freja för att dra ut på långa äventyr gråter hon tårar av rött guld. Freja är en fruktbarhetsgudinna liksom den Eostre som omtalades av Beda. När hon sörjer och är skild från sin käraste, då är det ”långfredag” och ”vinter” i världen. Freja, naturen själv gråter över Od, solens frånvaro. Men när de återförenas, när solen kommer tillbaka, då är det vår i världen, ja, då är det ”påsk”.

Glad påsk!

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 168
Pass Blue 208
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2578
FEE 4599
Marine Le Pen 380
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 910
Mohamed Omar 371
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 107
Vetenskapsradion Historia 152
Snedtänkt (Kalle Lind) 217
Les Crises 2799
Richard Falk 166
Ian Sinclair 108
SpinWatch 61
Counter Currents 9478
Kafila 472
Gail Malone 39
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9732
Vanessa Beeley 125
Nina Kouprianova 9
MintPress 5629
Paul Craig Roberts 1814
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4771
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 99
Liberty Blitzkrieg 851
Sami Bedouin 64
Consortium News 2672
21 Century Wire 3544
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 88
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1514
Tom Dispatch 523
Levant Report 18
The Saker 4306
The Barnes Review 527
John Friend 473
Psyche Truth 159
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3977
School Sucks Project 1775
Giza Death Star 1916
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 613
GMWatch 2299
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 967
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 208
Agora Vox 15499
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2187
Fairewinds 117
Project Censored 946
Spy Culture 528
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 570
PINAC 1482
The Conscious Resistance 835
Independent Science News 80
The Anti Media 6664
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 442
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 1001
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 145
Porkins Policy Review 423
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 597
Libyan War Truth 335
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 63
BSNEWS 2080
Aaron Franz 235
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1564
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10775
Climate Audit 224
Donna Laframboise 438
Judith Curry 1131
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2382
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11918
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 436
Revisionist Review 485
Aletho News 20477
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3014
Northerntruthseeker 2385
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4712
AntiWar.com Blog 3072
AntiWar.com Original Content 6948
Corbett Report 2361
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1199
Webster Tarpley Website 1103

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public