Visit ArabTopics.com

Freja och Odd – en påskberättelse

Freja. Tecknad av Arthur Rackham 1910

Vi befinner oss i årets fjärde månad då jorden öppnar sig och grönskan gror. Namnet kommer ju troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, ”öppna”. I Sverige kallades av samma anledning april förr gräsmånad eller grödemånad. I en dikt skriver Karin Boye:

Jag väntar och väntar. Det är april,
en ljum och lyhörd natt i april,
då gräset växer och stjärnorna lyssna –

April påminner om advent: det är väntanstider. Vintern har inte gett upp utan kämpar fortfarande emot sommarens blomsterhär. Förr brukade man hos oss framföra stridslekar mellan Vintergreven och Sommargreven. Vintergreven och hans knektar förlorade förstås alltid.

De stora festerna denna månad är påsk och valborg. Vid både dessa tillfällen har det varit sed att tända eldar, påskefyrar och majkasar. I uppslagsverket Nordisk familjebok, kallad ”Ugglan”, samlar man eldarna under uppslagsordet ”våreldar”. Och frågan är om inte både påsk och valborg är två varianter av en och samma långa fest: vårfesten.

”Våreldar”, förklarar Ugglan, är ”under föråret t. o. m. midsommar ute i det fria och oftast på höjder upptända högtidseldar, vilkas syfte framför allt varit att befordra gräsväxtens, boskapens och äringens välbefinnande och fruktbarhet.”

Förmodligen är eldarnas syfte magiskt:

”Hvad dessa eldars ursprungliga rituella innebörd beträffar, är det nämligen med de förutsättningar, som den nyare folklifsforskningen skänker, nödvändigt att förklara dem såsom en initiativmagi för sommarvärme och därmed indirekt en magi för växtlighet och välmåga. Liksom man trodde sig kunna framkalla regn genom att utgjuta vatten, trodde man sig kunna åstadkomma en varm väderlek genom att ute antända en eld.”

Jag var muslim i många år och detta var något jag saknade i islam: högtider och traditioner med anknytning till årstidernas växlingar. Påsken, liksom de flesta svenska fester, är ett exempel på hur det hedniska och det kristna sammansmälter i svensk kultur. I Nordisk familjebok står det så här:

”Liksom de andra stora kristna högtiderna inom sin ram bibehållit eller dragit till sig en del gamla hedniska bruk, har det också varit med påsken. Tiden för den kristna påskens firande sammanföll hos de germanska folken i det närmaste med deras hedniska offer vid vårens ankomst eller måhända rättare vid sommarens början.”

Ordet påsk kommer från hebreiskans ”pesach” som betyder ”gå förbi” och påminner om hur dödsängeln i Egypten gick förbi det judiska folkets hus utan att röra dem.

Den svenska påskens kristna dimension vilar på denna judiska grund. Påskens innebörd förändrades av de kristna från att handla om det judiska folkets befrielse ur träldomen i Egypten till att handla om Jesus korsfästelse, död och uppståndelse.

Till denna dimension kan man alltså lägga den hedniska, eller det naturliga: påsken som vårfest. Den dimensionen finns kanske uttryckt i det engelska ordet easter och tyskans ostern som sägs komma av namnet på den germanska fruktbarhetsgudinnan Eostre. Hon nämns av engelske munken Beda (672-735) när han redogör för de gamla anglosaxernas tideräkning:

”Eostur-monath, som nu översätts med påskmånad, var tidigare uppkallad efter en av deras gudinnor vid namn Eostre (avbildad ovan), till vilkens ära fester firades i denna månad.”

Eostre eller Ostara. Tecknad av Johannes Gehrts 1884

Det behöver inte råda någon motsättning mellan dessa båda dimensioner – den hedniska och den kristna. Om man liksom jag är ateist kan man fira påsk som en sekulär vårfest där de kristna och hedniska inslagen ses som bilder.

Långfredagen kan till exempel vara stillsam även för en icke-troende. Inte för att man tror att Guds son led och dog för våra synder, utan som en påminnelse om den kalla och mörka vintern. Om man inte äter och roar sig så mycket på långfredagen, så blir glädjen desto större på påskaftonen. Man kan se långfredagen som en bild för vintern och uppståndelsen som en bild för våren. Många psalmer använder ett sådant bildspråk – i psalmen ”Likt vårdagssol i morgonglöd” liknas till exempel Jesus vid vårsolen och hans död liknas vid vintern.

Många vetenskapsmän har förklarat religionernas ursprung just genom att man behövde berättelser för att beskriva naturen: himlakropparnas rörelser, årstidernas växlingar, torka och regn. Naturens död och uppståndelse beskrivs i flera kulturer i myter om en gud som dör och återuppstår.

Det finns en nordisk gudasaga som skulle användas på ungefär samma sätt. När Od lämnar Freja för att dra ut på långa äventyr gråter hon tårar av rött guld. Freja är en fruktbarhetsgudinna liksom den Eostre som omtalades av Beda. När hon sörjer och är skild från sin käraste, då är det ”långfredag” och ”vinter” i världen. Freja, naturen själv gråter över Od, solens frånvaro. Men när de återförenas, när solen kommer tillbaka, då är det vår i världen, ja, då är det ”påsk”.

Glad påsk!

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 304
Pass Blue 287
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 421
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2988
FEE 5054
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1090
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 128
Vetenskapsradion Historia 176
Snedtänkt (Kalle Lind) 241
Les Crises 3243
Richard Falk 192
Ian Sinclair 119
SpinWatch 61
Counter Currents 10914
Kafila 557
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10469
Vanessa Beeley 176
Nina Kouprianova 9
MintPress 5814
Paul Craig Roberts 2185
News Junkie Post 59
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5530
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 107
Liberty Blitzkrieg 871
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3844
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 157
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1529
Tom Dispatch 577
Levant Report 18
The Saker 4769
The Barnes Review 559
John Friend 509
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4527
School Sucks Project 1790
Giza Death Star 2049
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 642
GMWatch 2470
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1086
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 214
Agora Vox 17637
Cercle Des Volontaires 446
Panamza 2387
Fairewinds 118
Project Censored 1072
Spy Culture 591
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 607
PINAC 1482
The Conscious Resistance 930
Independent Science News 84
The Anti Media 6856
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 452
Natural Society 2625
Yanis Varoufakis 1054
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 158
Porkins Policy Review 446
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 626
Libyan War Truth 354
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2101
Aaron Franz 254
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 153
Peter B Collins 1688
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11378
Climate Audit 226
Donna Laframboise 480
Judith Curry 1160
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2564
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12831
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 453
Revisionist Review 485
Aletho News 21832
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3193
Northerntruthseeker 2588
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4807
AntiWar.com Blog 3297
AntiWar.com Original Content 7355
Corbett Report 2514
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1254
Webster Tarpley Website 1138

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public