Visit ArabTopics.com

Vårgudinnan Ostara

Det hävdas ofta att både det engelska och tyska ordet för påsk, easter och Ostern, går tillbaka på en forntida Eostur-monath, som omnämns på 700-talet av den engelske munken Beda. Månaden har sitt namn, skriver Beda, efter en gudinna som kallades Eostre.

Så här skriver skeptikern Bengt af Klintberg i sin essä om påskharen som finns i boken Påskharen. Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda (2018):

Munken Beda var vida berömd för sin lärdom och hedrades efter sin död med tillnamnet Beda venerabilis (den vördnadsvärde Beda). Uppgiften om Eostur-monath står att läsa i kapitel 15 (”De engelska månaderna”) i hans verk De temporum ratione (Om tideräkning), där han redogör för hur de förkristna anglosaxarna benämnde de tolv månaderna. Det han skriver om april lyder i översättning: ”Eostur-monath, som nu översätts med påskmånad, var tidigare uppkallad efter en av deras gudinnor vid namn Eostre, till vilkens ära fester firades i denna månad.”

Förutom omnämnandet hos Beda är spåren efter denna anglosaxiska gudinna ytterst fåtaliga och består främst av att namnet har kunnat återfinnas i engelska och tyska ortnamn.

Arkeologiska fynd tyder på att det möjligen har funnits en förkristen kult av flera modergudinnor med namn som kan knytas till Eostre; i de västra delarna av Tyskland har man funnit mer än 150 votivgåvor från det andra århundradet e.Kr. med inskriptioner riktade till matronae Austriahenea.

Namnet Ostara, som är en forngermansk parallell till Eostre, fanns inte belagt i skrift förrän det lanserades av Jacob Grimm i hans Deutsche Mythologie från 1835. Där konstaterar han att tyskarnas namn på april är Ostermonat, ett namn som finns belagt från 800-talet e.Kr i formen ôstarmânoth. Namnet tyder enligt honom på att det har funnits en forngermansk gudinna som dyrkades vid samma tid på året som den kristna påsken. Många av de folkliga seder som knutits till påsken, däribland traditionen att ställa till kalas på ägg, skulle kunna vara övertagna från kulten av den förkristna gudinnan, enligt Grimm. Han gör en språklig rekonstruktion av hennes namn och kommer fram till att det bör ha varit Ostara. Något belägg för namnet i äldre källor existerar alltså inte.

Jacob Grimms teorier om Ostara kom att få ett starkt inflytande både inom och utom den vetenskapliga världen. I Tyskland avbildade konstnärer redan på 1800-talet Ostara som en vacker gudinna som förs genom luften av vårliga vindar med en hare i sitt följe. Den starka tyska nationalismen under och mellan två världskrig ledde till att sambandet mellan den germanska gudinnan och påskhareseden blev ett återkommande inslag i populärvetenskapliga skriverier om påskens traditioner.

Bild: Ostara tecknad av Johannes Gehrts (1884)

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 166
Pass Blue 208
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2578
FEE 4598
Marine Le Pen 380
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 910
Mohamed Omar 371
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 107
Vetenskapsradion Historia 152
Snedtänkt (Kalle Lind) 217
Les Crises 2799
Richard Falk 166
Ian Sinclair 108
SpinWatch 61
Counter Currents 9476
Kafila 472
Gail Malone 39
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9732
Vanessa Beeley 124
Nina Kouprianova 9
MintPress 5629
Paul Craig Roberts 1814
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4771
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 99
Liberty Blitzkrieg 851
Sami Bedouin 64
Consortium News 2672
21 Century Wire 3544
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 88
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1514
Tom Dispatch 523
Levant Report 18
The Saker 4306
The Barnes Review 527
John Friend 473
Psyche Truth 159
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3976
School Sucks Project 1775
Giza Death Star 1916
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 613
GMWatch 2299
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 967
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 208
Agora Vox 15499
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2187
Fairewinds 117
Project Censored 946
Spy Culture 527
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 570
PINAC 1482
The Conscious Resistance 835
Independent Science News 80
The Anti Media 6664
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 442
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 1001
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 145
Porkins Policy Review 423
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 597
Libyan War Truth 335
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 63
BSNEWS 2080
Aaron Franz 235
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1564
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10775
Climate Audit 224
Donna Laframboise 438
Judith Curry 1131
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2382
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11917
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 436
Revisionist Review 485
Aletho News 20477
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3013
Northerntruthseeker 2385
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4712
AntiWar.com Blog 3071
AntiWar.com Original Content 6948
Corbett Report 2361
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1199
Webster Tarpley Website 1103

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public