Visit ArabTopics.com

Vårgudinnan Ostara

Det hävdas ofta att både det engelska och tyska ordet för påsk, easter och Ostern, går tillbaka på en forntida Eostur-monath, som omnämns på 700-talet av den engelske munken Beda. Månaden har sitt namn, skriver Beda, efter en gudinna som kallades Eostre.

Så här skriver skeptikern Bengt af Klintberg i sin essä om påskharen som finns i boken Påskharen. Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda (2018):

Munken Beda var vida berömd för sin lärdom och hedrades efter sin död med tillnamnet Beda venerabilis (den vördnadsvärde Beda). Uppgiften om Eostur-monath står att läsa i kapitel 15 (”De engelska månaderna”) i hans verk De temporum ratione (Om tideräkning), där han redogör för hur de förkristna anglosaxarna benämnde de tolv månaderna. Det han skriver om april lyder i översättning: ”Eostur-monath, som nu översätts med påskmånad, var tidigare uppkallad efter en av deras gudinnor vid namn Eostre, till vilkens ära fester firades i denna månad.”

Förutom omnämnandet hos Beda är spåren efter denna anglosaxiska gudinna ytterst fåtaliga och består främst av att namnet har kunnat återfinnas i engelska och tyska ortnamn.

Arkeologiska fynd tyder på att det möjligen har funnits en förkristen kult av flera modergudinnor med namn som kan knytas till Eostre; i de västra delarna av Tyskland har man funnit mer än 150 votivgåvor från det andra århundradet e.Kr. med inskriptioner riktade till matronae Austriahenea.

Namnet Ostara, som är en forngermansk parallell till Eostre, fanns inte belagt i skrift förrän det lanserades av Jacob Grimm i hans Deutsche Mythologie från 1835. Där konstaterar han att tyskarnas namn på april är Ostermonat, ett namn som finns belagt från 800-talet e.Kr i formen ôstarmânoth. Namnet tyder enligt honom på att det har funnits en forngermansk gudinna som dyrkades vid samma tid på året som den kristna påsken. Många av de folkliga seder som knutits till påsken, däribland traditionen att ställa till kalas på ägg, skulle kunna vara övertagna från kulten av den förkristna gudinnan, enligt Grimm. Han gör en språklig rekonstruktion av hennes namn och kommer fram till att det bör ha varit Ostara. Något belägg för namnet i äldre källor existerar alltså inte.

Jacob Grimms teorier om Ostara kom att få ett starkt inflytande både inom och utom den vetenskapliga världen. I Tyskland avbildade konstnärer redan på 1800-talet Ostara som en vacker gudinna som förs genom luften av vårliga vindar med en hare i sitt följe. Den starka tyska nationalismen under och mellan två världskrig ledde till att sambandet mellan den germanska gudinnan och påskhareseden blev ett återkommande inslag i populärvetenskapliga skriverier om påskens traditioner.

Bild: Ostara tecknad av Johannes Gehrts (1884)

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 299
Pass Blue 284
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 421
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2970
FEE 5046
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1085
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 127
Vetenskapsradion Historia 176
Snedtänkt (Kalle Lind) 239
Les Crises 3229
Richard Falk 191
Ian Sinclair 119
SpinWatch 61
Counter Currents 10876
Kafila 555
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10442
Vanessa Beeley 174
Nina Kouprianova 9
MintPress 5808
Paul Craig Roberts 2179
News Junkie Post 59
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5507
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 107
Liberty Blitzkrieg 870
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3838
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 157
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1529
Tom Dispatch 575
Levant Report 18
The Saker 4758
The Barnes Review 556
John Friend 509
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4509
School Sucks Project 1789
Giza Death Star 2042
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 642
GMWatch 2466
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1082
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 214
Agora Vox 17566
Cercle Des Volontaires 445
Panamza 2374
Fairewinds 118
Project Censored 1069
Spy Culture 591
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 607
PINAC 1482
The Conscious Resistance 924
Independent Science News 84
The Anti Media 6849
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 452
Natural Society 2621
Yanis Varoufakis 1054
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 158
Porkins Policy Review 446
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 626
Libyan War Truth 352
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2101
Aaron Franz 253
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 153
Peter B Collins 1685
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11362
Climate Audit 226
Donna Laframboise 478
Judith Curry 1160
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2556
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12805
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 452
Revisionist Review 485
Aletho News 21798
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3188
Northerntruthseeker 2583
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4803
AntiWar.com Blog 3286
AntiWar.com Original Content 7338
Corbett Report 2509
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1252
Webster Tarpley Website 1137

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public