Visit ArabTopics.com

När jihadisterna får rockstjärnestatus

jihadi-cool

När Magnus Sandelins bok Jihad – Svenskarna i de islamistiska terrornätverken kom ut 2012 var det den första i sitt slag, en kartläggning av den våldsbejakande, islamiska miljön Sverige. Egentligen borde man tala om den salafistiska miljön eftersom alla våldsbejakande muslimer som nämndes i boken tillhörde den salafistiska strömningen inom sunnitisk islam.

Islam kan indelas i två huvudriktningar: shiism och sunnism. Salafismen är ett sätt att förstå sunnitisk islam som utmärker sig genom långt driven literalism och ett förakt för rationellt tänkande, men också en fientlighet mot helgon- och gravkult och annat som betraktas som vidskepelse. Den gör anspråk på att återgå till ett rent ursprungsislam fri från mänskliga påfund.

När Sandelins bok kom ut hade Islamiska staten (IS) inte upprättat sitt kalifat, Paris- och Brysselattackerna hade inte ägt rum och tusentals unga muslimer hade inte rest från Europa för strida under kalifens fana. Därför har boken nu kommit i en ny och utökad utgåva, Svenska IS-krigare från Al-Qaida till Jihadi Cool (Fri Tanke Förlag, 2016).

Och den behövs verkligen. För det här är ett problem som har sopats under mattan alldeles för länge.

Alla salafister är inte våldsamma men det är ett faktum att alla de våldsamma muslimer från Sverige som har anslutit till till Al-Qaida och IS kommit från denna grupp. Därför bör allmänheten, säkerhetspolisen och myndigheter skaffa sig grundläggande kunskaper om salafismen så att man på ett tidigt stadium kan identifiera potentiella hot.

Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab, som attackerade Stockholm julen 2010, var en typisk salafist och det är förstås ingen slump att han, när han bodde i Luton i England, föredrog att be sina böner i en salafistisk, saudiskanknuten moské. Det var i denna moské han kände sig hemma. Där var han bland likar, där fanns hans ”bröder”, där utövade man islam på ”rätt” sätt.

Visst, Islamiska staten i Irak och Syrien (IS) och vad jag benämner Islamiska staten i Saudiarabien (ISS) är fiender. Men det är en ytlig fiendskap, under ytan är de väldigt lika. I båda staterna förtrycks kvinnor och icke-muslimer. I båda staterna tillämpas de barbariska straff som föreskrivs av Muhammed. I båda staterna finns det ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet och ingen demokrati.

Och flera av personerna som Sandelin berättar om i boken har anammat sin salafistiska, våldsbejakande världsbild vid besök i Saudiarabien. En ung man, som senare ansluter sig till den somaliska terrorgruppen Ash-Shabab, beskriver en resa till Saudiarabien som en ”vändpunkt”.

Göteborg är den stad i Sverige som har producerat flest antal salafistiska jihadister. I samma stad har Islamiska staten i Saudiarabien byggt en moské, stadens största, för sju miljoner euro. Det är klart att det finns ett samband mellan salafistiskt missionsarbete och jihadistisk aktivism. Den salafistiska trosgrunden är första steget mot jihadism.

De muslimska ungdomar som ansluter sig till salafi-jihadistiska grupper har inte bara vaknat en morgon som övertygade jihadister, packat sina väskor och gett sig av till Syrien eller Irak. Först anammade de salafismen, sedan salafi-jihadismen. Ju fler muslimer som anammar salafismens tankar, desto fler potentiella salafi-jihadister. Utan salafism, ingen salafi-jihadism.

De salafister som inte använder våld lär ju ut att en islamisk stat är eftersträvansvärd, att kalifatet är något gott, att prygel, halshuggning och stening är riktiga straff, att icke-muslimer inte har samma rättigheter som muslimer och att kvinnor är underordnade män med mera. De försvarar och förhärligar också Muhammed och de tidiga muslimernas krig och massakrer. De icke-våldsamma och de våldsamma går därför hand i hand.

I sin bok visar också Sandelin med flera konkreta exempel hur icke-våldsam och våldsam salafism flyter ihop, att det i praktiken är två grenar på ett och samma träd.

Resultatet av att vi tillåtit salafismen att spridas okontrollerat i vårt land ser vi nu. På skolgårdar i Göteborg leker pojkarna jihadistlekar. De skryter om pappor som slåss för IS. En ny undersökning, genomförd av föreningen Varken hora eller kuvad, visar att en av tio elever mellan 12 och 18 år i Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön, sympatiserar med IS och liknande jihadistgrupper.

Detta är alltså en av tio elever. Räknar vi bara de muslimska eleverna så är siffran självklart mycket högre! Elva procent svarade ”ja, jag har sympati” och tretton procent svarade att de kände någon annan med sådana sympatier. ”Älska islamiska staten!” skrev en elev.

”Vissa ungdomar vi mött använder ord som ’kafir’ för icke-troende människor, och de säger att sådana kan ’dra åt helvete’ och att ’IS gör egentligen rätt’ och så vidare. I en tidigare undersökning från Stockholm kunde vi även se att unga angav att de var mer religiösa än sina föräldrar”, berättar Guluzar Tarhan Selvi på Varken hora eller kuvad.

Jihadismen har blivit något häftigt, den coola jihadisten en förebild för unga muslimer, förklarar Sandelin. Islamiska staten använder Facebook och Twitter för att sprida sina åsikter. De spelar in snygga filmer, gör musik och har en viss klädstil. Många har IS-symboler och avrättningsfilmer i mobilen. Jihadisten är den nya gangstern.

”Jihadister från Sverige som strider för Islamiska staten kan få en form av rockstjärnestatus bland ungdomar, och det anses häftigt att ha extrema jihadistsymboler i mobilen eller på sociala medier”, konstaterar Sandelin.

Men hur kommer det sig att jihadisterna kan övertyga så många? Beror det bara på de snygga filmerna? Nej, jag tror också att man måste beakta stödet för jihadistiska idéer i islams texter. Det finns ett starkt stöd i Koranen och i profeten Muhammeds liv och lära. Det gör det svårt för en ung muslim som verkligen vill följa sin religion att värja sig mot budskapet.

Jihadisterna har ett teologiskt övertag, deras budskap upplevs som autentiskt.

Sandelin är oroad över utvecklingen, han varnar för ”tickande bomber” som går på våra gator. Han skriver det inte i sin bok, men för att komma till rätta med problemet är det uppenbart att det inte räcker med att bara sätta de våldsamma salafisterna i fängelse. Det krävs att man motverkar salafismen, och islamismen i alla dess former, på bred front.

Tankarna, inte bara gärningarna, måste utmanas.

För detta tror jag att vi behöver en bestämd assimilationspolitik där invandrare som kommer till Sverige förbinder sig att göra en ansträngning att bli en del av svensk kultur och respektera våra värderingar och lagar. Bristen på en tydlig assimilationspolitik har låtit muslimska fundamentalisters självvalda segregering att växa.

Även den havererade invandringspolitiken, som är grunden till den svenska jihadismen, måste ändras drastiskt. Vi ska dock fortsätta hjälpa människor i världen, framför allt genom insatser på plats.

Men vi ska inte flytta de problem som gör att dessa länder behöver hjälp, som till exempel islamisk fundamentalism, till Sverige. Det är ineffektiv flyktinghjälp och det skadar Sverige och att värna våra intressen måste vara den svenska statens främsta uppgift. Detta bör vara självklart för varje nation.

För att kunna fortsätta skriva behöver jag ditt stöd! Swisha ett bidrag till 0760078008 (Råbock).

Source: 
Mohamed Omar

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 303
Pass Blue 287
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 421
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2982
FEE 5054
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1089
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 127
Vetenskapsradion Historia 176
Snedtänkt (Kalle Lind) 241
Les Crises 3239
Richard Falk 192
Ian Sinclair 119
SpinWatch 61
Counter Currents 10911
Kafila 557
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10462
Vanessa Beeley 176
Nina Kouprianova 9
MintPress 5814
Paul Craig Roberts 2185
News Junkie Post 59
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5529
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 107
Liberty Blitzkrieg 871
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3843
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 157
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1529
Tom Dispatch 577
Levant Report 18
The Saker 4766
The Barnes Review 557
John Friend 509
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4526
School Sucks Project 1790
Giza Death Star 2049
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 642
GMWatch 2470
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1086
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 214
Agora Vox 17634
Cercle Des Volontaires 446
Panamza 2387
Fairewinds 118
Project Censored 1072
Spy Culture 591
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 607
PINAC 1482
The Conscious Resistance 930
Independent Science News 84
The Anti Media 6856
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 452
Natural Society 2625
Yanis Varoufakis 1054
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 158
Porkins Policy Review 446
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 626
Libyan War Truth 354
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2101
Aaron Franz 254
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 153
Peter B Collins 1687
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11376
Climate Audit 226
Donna Laframboise 480
Judith Curry 1160
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2563
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12828
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 452
Revisionist Review 485
Aletho News 21829
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3193
Northerntruthseeker 2588
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4807
AntiWar.com Blog 3296
AntiWar.com Original Content 7351
Corbett Report 2514
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1254
Webster Tarpley Website 1138

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public