Visit ArabTopics.com

Mohamed Omar

Mohamed Omar - 2019-06-17 - Original post - cached version

Snart är det midsommarafton! Midsommarafton firades tidigare den 23 juni, dagen före midsommardagen, Johannes Döparens dag. Han kallades också S:t Johannes eller S:t Hans.

Den här dikten skrevs av konstnären Ernst Josephson (1851-1906). Den är hämtad ur diktsamlingen Gula rosor...

Mohamed Omar - 2019-06-17 - Original post - cached version

Släktforskning behöver inte bara handla om släkten, utan om svensk historia. Sedan en tid tillbaka har jag använt sajten My Heritage som hjälp i släktforskningen. Man får en bra ordning och överblick. Min släkt på faderns sida vet jag knappt någonting om – de kom från Iran. Jag vet mer om...

Mohamed Omar - 2019-06-10 - Original post - cached version

Pingsten firades stillsamt. Jag pyntade med vita blommor, fikade och läste följande dikt av G. Halfdan Liander (1861-1938):

PINGSTHYMN

Den helga tid nu förestår,
den helga pingstens tid,
från ljusets hem hit ned han går,
en ängel skön och blid.

Därute...

Mohamed Omar - 2019-06-09 - Original post - cached version

”Pingst, hänryckningens dag, var inne.” Så inleds Tegnérs långa dikt ”Nattvardsbarnen”.

Den landtliga kyrkan stod hvitmenad i morgonens sken. På spiran af tornet, prydd med en tupp af metall, vårsolens vänliga lågor glänste som tungor af eld, dem apostlarna skådade fordom. Klar...

Mohamed Omar - 2019-06-07 - Original post - cached version

Nationaldagen den 6 juni firade jag i hemstaden Uppsala. Mitt på dagen deltog jag i en lunch på en klubblokal med mina vänner. Vi sjöng nationalsången, kungssången, Sveriges flagga och andra fosterländska sånger. Till lunch blev det stekt sill, kokt potatis och löksås. Till det drack jag...

Mohamed Omar - 2019-05-29 - Original post - cached version

Puck och en älva. Illustration av Arthur Rackham (1867-1939)

Ligustersvärmarens honungsflykt

Det är som såg jag en helig dans
i en offerlund i mytens dar
under junimånadens dämpade glans.
Magiskt skönsvängda kretsar du drar
kring den ångande häcken
av...

Mohamed Omar - 2019-05-29 - Original post - cached version

Idag är det den 29 maj, dagen då Konstantinopel föll år 1453. Det bysantinska rikets huvudstad intogs av turksultanen Mehmet II, vilket innebar rikets slutgiltiga undergång. Mehmet fick namnet ”Erövraren” och gjorde Konstantinopel till huvudstad i sitt islamiska imperium.

Det som...

Mohamed Omar - 2019-05-27 - Original post - cached version

Än så länge är cigarrernas värld ett safe space, ett tryggt rum, som den politiska korrekthetens trupper inte har invaderat. Det kan bero på att cigarrernas värld till stor del är en subkultur. De röks i slutna rum. Cigarrer är ganska dyra också – ungefär som en flaska vin.

Därför...

Mohamed Omar - 2019-05-24 - Original post - cached version

Det är många som sörjer nu. Det sista avsnittet av populäraste teveserie Game of Thrones sändes söndagen den 19 maj. Den episka fantasysagan varade i åtta år. Förutom sorg var det många fans som kände besvikelse. Den slutade med ett pip snarare än med ett skräll.

Jag blev dock...

Mohamed Omar - 2019-05-19 - Original post - cached version

Lördagen den 18 maj var det Sankt Eriks dag. De flesta moderna svenskar känner till irländska Saint Patricks Day, men hur många har hört talas om svenska Sankt Eriks dag? Inte många, skulle jag tro. Och det är synd för Sankt Erik, eller Erik den helige, har haft stor betydelse i vår...

Mohamed Omar - 2019-05-18 - Original post - cached version

De flesta moderna svenskar känner till irländska Saint Patricks Day, men hur många har hört talas om svenska Sankt Eriks dag? Inte många, skulle jag tro. Och det är synd för Sankt Erik, eller Erik den helige, har haft stor betydelse i vår historia. Han var den ende svenske kung som kallades...

Mohamed Omar - 2019-05-14 - Original post - cached version

Vårfesten i Botaniska trädgården 1948

Förr hölls i mitten av maj i Uppsala en vårfest i Botaniska trädgården. Den var en inledning till kvällens vårbaler på de olika nationerna. Av tradition präglades den av högstämda tal tillägnade våren, kvinnan, ungdomen och så vidare.

I Selma...

Mohamed Omar - 2019-05-14 - Original post - cached version

På Sankt Eriks dag den 18 maj, då har alla erikar namnsdag. En känd svensk Erik är historikern och poeten Erik Gustaf Geijer som var professor i Uppsala.

Geijer, dagens hjälte, blev hyllad av sina vänner. I Maria Holmströms bok Från Goethes Weimar till Geijers Uppsala. Ur Amalia Helvigs...

Mohamed Omar - 2019-05-12 - Original post - cached version

Idag den 12 maj år 1496 ska Gustaf Vasa ha fötts på en gård på i Uppland. Man tvister om vilken gården var. Jag mina vänner firade dagen genom att besöka kungens grav i Domkyrkan i Uppsala. I koret skildras hans liv genom ett antal fresker målade av Johan Gustaf Sandberg (1782-1854). I...

Mohamed Omar - 2019-05-12 - Original post - cached version

Idag är det den 12 maj. Denna dag föddes Albert Engström. I sin memoarbok Självdeklaration från 1944 skriver han:

Hur väl påminner jag mig icke min födelsedag, den 12 maj 1869! I Odhners Svenska historia står om Gustav Vasa, att han var född ’troligen den tolfte maj’ på gården...

Mohamed Omar - 2019-05-12 - Original post - cached version

Karl XIV Johans kröning. Målning av Per Krafft d.y.

”En vacker majdag kröntes Karl Johan i Stockholms Storkyrka till Sveriges konung”, skriver Carl Grimberg i Svenska folkets underbara öden.

Det var idag den 11 maj år 1818 som fransmannen Jean Baptiste Bernadotte kröntes till kung...

Mohamed Omar - 2019-05-08 - Original post - cached version

Förr firades första maj bland annat genom att man tillställde ett festtåg anfört av en man som var prydd med löv och blommor, kallad majgreve. Man uppförde också spel där majgreven och hans knektar fick kämpa mot en vintergreve klädd i pälsar – en personifikation av vintern. Majgreven...

Mohamed Omar - 2019-05-08 - Original post - cached version

På våren 1907 fick Verner von Heidenstam uppdraget att skriva en läsebok för folkskolan om Sveriges historia. Första delen av Svenskarna och deras hövdingar sändes ut till jul 1908 och kritiken var i stort sett enig om att han skrivit ett stort och nyttigt verk. En recensent, Vera von...

Mohamed Omar - 2019-05-08 - Original post - cached version

Majdrottningens tåg i en by i England, målad av Herbert Wilson Foster (1846–1929)

O, hur härligt majsol ler! Maj brukar räknas som den första sommarmånaden och första maj som den första sommardagen, då alltså sommarhalvåret börjar. Nu håller våren sitt egentliga intåg. Dess motpol är...

Mohamed Omar - 2019-05-05 - Original post - cached version

”Djupast ner i Karlfeldts diktning, närmast hans livskänsla och livshållning kommer man i hans natur- och kärlekslyrik samt i de intima och personliga dikterna i Hösthorn. Han tycks med både kropp och själ ha levat i en hemlighetsfull samklang med naturen, med allt, som gror och växer, med årets...

Mohamed Omar - 2019-05-03 - Original post - cached version

Majgreven är känd i den svenska traditionen. Varje år i maj brukade man uppföra spel där Majgreven fick strida mot Vintergreven. I denna dikt av den uppländske poeten Olof Thunman (1879-1944) blir diktjaget krönt till ”majkung”, även om ordet inte används i dikten.

Vem är det som...

Mohamed Omar - 2019-05-01 - Original post - cached version

Nu har sommaren börjat! Maj brukar räknas som den första sommarmånaden och första maj som den första sommardagen. Dess motpol är första november, Alla helgons dag, som inleder den första vintermånaden.

Den 1 maj infaller ju mitt emellan vårdagjämning och midsommar/sommarsolståndet och...

Mohamed Omar - 2019-05-01 - Original post - cached version

Majdrottningens tåg i en by i England, målad av Herbert Wilson Foster (1846–1929)

Den som letar efter ett sekulärt alternativ till den kristna psalmboken kanske kommer att upptäcka Den svenska högtidsboken. Boken har ungefär likadant format som psalmboken, lika tunna blad och lika många...

Mohamed Omar - 2019-04-30 - Original post - cached version

Sången vid Gunillaklockan år 2014

Idag är det sista april och valborgsmässoafton. Många säger bara valborg, men valborgsdagen infaller egentligen dagen därpå på första maj. Första maj är alltså valborgsdagen, Valborgs dag eller valborgsmässa, medan sista april är valborgsmässoafton,...

Mohamed Omar - 2019-04-29 - Original post - cached version

I boken Erik den helige – landsfader eller beläte? (2012) har historikern Henrik Ågren undersökt hur bilden av Erik den helige, Sveriges rikspatron, förändrades med reformationen.

Ågren visar att S:t Erik fortsatte att vara en viktig rikssymbol även efter att protestantismen införts som...

Mohamed Omar - 2019-04-29 - Original post - cached version

Sten Stures intåg i Stockholm efter segern vid Brunkeberg 1471. Målades av Georg von Rosen 1864.

Sten Sture den äldre (1440-1503), var svensk riksföreståndare mellan 1470 (antagligen kring midsommartiden) och 1497 och därefter från 1501 fram till sin död, samt riddare och hövitsman över...

Mohamed Omar - 2019-04-28 - Original post - cached version

På Engelbrektsdagen den 27 april i Uppsala samlades jag och ett tiotal vänner framför Gustaf Vasa-monumentet på slottsgården för en ceremoni. Vi höll tal, deklamerade poesi och skålade. Sedan hade vi picknick i backen. Det här var mitt tal:

Engelbrekt hör till våra stora...

Mohamed Omar - 2019-04-27 - Original post - cached version

Författaren vid Engelbrektstatyn i Örebro år 2017

Idag är det den 27 april och Engelbrektsdagen. Nationalhjälten Engelbrekt Engelbrektsson, som fått statyer resta efter sig på flera ställen i Sverige, mördades denna dag år 1436. Mordet ska ha skett på en holme nära Göksholms slott vid...

Mohamed Omar - 2019-04-26 - Original post - cached version

Påskkäringar och påskeld i Jönköping 1964

Följande är ett utdrag ur folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Wärend och Wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi som utgavs i två band åren 1863 och 1868. Studien behandlar folktro i Värend i södra Småland och vill visa att hednisk kult...

Mohamed Omar - 2019-04-26 - Original post - cached version

Ett sätt att få kunskap om den gammalnordiska religionen är att undersöka folktron. Där kan det finnas rester av föreställningar och seder från den förkristna tiden.

I Nils Blommérs målning ”Näcken och Ägirs döttrar” från 1850 blandas en gestalt från folktron med gestalter från...

Mohamed Omar - 2019-04-25 - Original post - cached version

Litteraturhistorikern Henrik Schück, som också var rektor för Uppsala universitet, redigerade Svenska Folkets Historia, ett verk som kom ut i två band 1914-1915. Schück förklarar varför studiet av den egna historien är viktigt – det ökar folkets nationella medvetande:

”Utpräglad...

Mohamed Omar - 2019-04-25 - Original post - cached version

”Som påpekats av Ragnar Josephson och andra forskare, är framför allt Fogelbergs Balder ett intressant exempel på en fusion mellan nordiskt och klassiskt, kristet och hedniskt. I Josephsons analys visas hur Fogelberg i sitt formspråk sammansmälter den då nyupptäckta Venus från Milo och den...

Mohamed Omar - 2019-04-22 - Original post - cached version

Faust med giftbägaren på påskdagens morgon av Johann Peter Krafft 1856

Min påskdag, söndagen den 21 april, började med en promenad i den pånyttfödda vårvärlden. Solen hade en särskild glöd denna morgon, inbillade jag mig. Förr sade man att solen dansade av glädje över Jesu uppståndelse på...

Mohamed Omar - 2019-04-22 - Original post - cached version

La Primavera, ”Våren”, av Sandro Botticelli 1482

Påsken, liksom de flesta svenska fester, är ett exempel på hur det hedniska och det kristna sammansmälter i svensk kultur. Ordet påsk kommer från hebreiskans pesach som betyder ”gå förbi” och påminner om hur dödsängeln i Egypten gick förbi...

Mohamed Omar - 2019-04-21 - Original post - cached version

Freja. Tecknad av Arthur Rackham 1910

Vi befinner oss i årets fjärde månad då jorden öppnar sig och grönskan gror. Namnet kommer ju troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, ”öppna”. I Sverige kallades av samma anledning april förr gräsmånad eller grödemånad. I en dikt...

Mohamed Omar - 2019-04-21 - Original post - cached version

Idag på påskmorgonen den 21 april tog jag och mina döttrar en promenad i den pånyttfödda vårvärlden. Solen glödde på den klara himlen. Ur den mörka och kalla vintern har våren stått upp, liksom enligt evangelierna Kristus stod upp ur sin grav, ja, som det heter i en av Gruntvigs...

Mohamed Omar - 2019-04-21 - Original post - cached version

På påskaftonens afton samlade jag och en skara vänner vid det gamla gravfältet i Stabby för att enligt urgammal sed tända en våreld, även kallad påskeld när den tänds på påskaftonen. Gravarna är från äldre järnåldern, alltså ungefär 2500 år gamla. På bilden ser ni mig med min yngsta vän...

Mohamed Omar - 2019-04-20 - Original post - cached version

Äggjakt är en rolig lek vid påsk. Det är mycket roligare än att bara ge barnen varsitt ägg. I stället säger man: ”Jag tror att jag såg en skymt av påskharen, men han skuttade så fort. Jag tror att han kan ha gömt några ägg här. Ska vi leta?”

Men jag tycker inte detta är nog heller...

Mohamed Omar - 2019-04-19 - Original post - cached version

Här är ett antal stycken om harar som jag samlat lagom till påsk. Man kan läsa någon av dem för barnen innan man börjar leta efter godisäggen som haren kommit med.

Den första berättelsen är en fabel hämtad ur Tolf lärorika och nöjsamma fabler för ungdom med åtta kolorerade...

Mohamed Omar - 2019-04-19 - Original post - cached version

Elias Grip (1873-1942), var en nordist, författare och skolman. Han utgav en mängd översättningar och populära samlingar av folksagor från olika länder samt biografier. Bland hans verk märks främst Några bidrag till kännedom om svenskt folkliv. Folksed, folktro och folkdiktning i Uppland...

Mohamed Omar - 2019-04-19 - Original post - cached version

Idag är det långfredag och man ska ha tråkigt. Det var denna dag som Jesus korsfästes. Men jag tror inte att Jesus var Guds son, så varför ska jag ha tråkigt? För att jag tycker att det är en bra idé att ha en tråkig tid före en glad tid, då blir glädjen desto större. Redan de gamla...

Mohamed Omar - 2019-04-18 - Original post - cached version

Idag är det den 18 april och skärtorsdag. Den här dikten är hämtad ur Erik Axel Karlfeldts diktsamling Flora och Bellona (1918) och handlar om två häxor som far till Blåkulla.

HÄXRITT

Två häxor flyga fram med hast.
Håll fast, håll fast,
du unga lärling, vid din kvast!...

Mohamed Omar - 2019-04-17 - Original post - cached version

Idag är det den 17 april och dymmelonsdag, den fjärde dagen i stilla veckan. Men idag var också den vackraste vårdagen i år. Solen sken när jag och mina vänner möttes vid gravkapellet på Gamla kyrkogården i Uppsala. Vi var där för att hälsa våren välkommen tillsammans med några av våra...

Mohamed Omar - 2019-04-17 - Original post - cached version

Konstnären Ilon Wikland har illustrerat de flesta Astrid Lindgren-böcker. Hon föddes i Estland 1930 men kom som 14-åring till Sverige. Den här bilden är hämtad ur Vår i Bullerbyn (1965):

Men sedan började det skymma, och då kom pappa och tände på en lövhög som vi hade krattat ihop...

Mohamed Omar - 2019-04-13 - Original post - cached version

Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en mångsidig kulturpersonlighet – psalmdiktare, författare och översättare. Jag blev först bekant med hennes namn genom hennes översättning av Tolkiens berättelse om Bilbo. Idag är det den 13 april och påsken börjar snart. Imorgon är det palmsöndag och...

Mohamed Omar - 2019-04-13 - Original post - cached version

I år släpps det fler superhjältefilmer än det gjort något annat år i historien. Förra året, 2018, kom sex superhjältefilmer, 2019 blir det nästan det dubbla, elva filmer. Vilken roll fyller dessa figurer i våra liv? Enligt en bok som kom 2007 så är superhjältarna våra nya gudar i trikåer...

Mohamed Omar - 2019-04-09 - Original post - cached version

Det hävdas ofta att både det engelska och tyska ordet för påsk, easter och Ostern, går tillbaka på en forntida Eostur-monath, som omnämns på 700-talet av den engelske munken Beda. Månaden har sitt namn, skriver Beda, efter en gudinna som kallades Eostre.

Så här skriver skeptikern Bengt af...

Mohamed Omar - 2019-04-06 - Original post - cached version

Och solen lyser den ena dagen
så lovande varmt och skönt.
Och i den knoppande hasselhagen
börjar fornan skifta i grönt.
Och sippan slår ut
och dricker av ljuset så livsbetagen
och tror att vintern är slut.
Solen skiner och strålarna värma,
...

Mohamed Omar - 2019-04-04 - Original post - cached version

”Den främsta och förnämligaste människan under medeltiden var riddaren. Om riddaren handlar sångerna, visorna, krönikorna på vers och prosa, nästan all diktning. Dikten och konsten behärskades av riddartanken, som uppstod ur kristendomen. Det var kyrkans försök att humanisera krigaren och...

Mohamed Omar - 2019-04-01 - Original post - cached version

Idag börjar årets fjärde månad då jorden öppnar sig och grönskan gror. Namnet kommer ju troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, ”öppna”. I Sverige kallades av samma anledning april förr gräsmånad eller grödemånad.

Månadens första dag får man narras: April, april,...

Pages

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 116
Pass Blue 177
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2390
FEE 4435
Marine Le Pen 321
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 841
Mohamed Omar 354
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 103
Vetenskapsradion Historia 151
Snedtänkt (Kalle Lind) 214
Les Crises 2637
Richard Falk 157
Ian Sinclair 100
SpinWatch 59
Counter Currents 8737
Kafila 429
Gail Malone 36
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9449
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5565
Paul Craig Roberts 1648
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4673
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 93
Liberty Blitzkrieg 842
Sami Bedouin 64
Consortium News 2557
21 Century Wire 3466
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 85
David D. Friedman 150
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1506
Tom Dispatch 501
Levant Report 18
The Saker 4133
The Barnes Review 516
John Friend 451
Psyche Truth 152
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3782
School Sucks Project 1768
Giza Death Star 1847
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 606
GMWatch 2193
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 918
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 206
Agora Vox 14735
Cercle Des Volontaires 430
Panamza 2099
Fairewinds 116
Project Censored 926
Spy Culture 499
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 552
PINAC 1482
The Conscious Resistance 798
Independent Science News 76
The Anti Media 6571
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 291
The Mind renewed 439
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 959
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 141
Porkins Policy Review 407
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 591
Libyan War Truth 321
DeadLine Live 1910
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2060
Aaron Franz 224
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 142
Peter B Collins 1530
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10483
Climate Audit 222
Donna Laframboise 423
Judith Curry 1116
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2303
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11522
Laura Wells Solutions 43
Video Rebel's Blog 429
Revisionist Review 485
Aletho News 19910
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2943
Northerntruthseeker 2321
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4700
AntiWar.com Blog 2993
AntiWar.com Original Content 6778
Corbett Report 2289
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1173
Webster Tarpley Website 1081

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public