Mithras och Kristus

Särskilt har Mithrakulten betytt oerhört mycket för kristendomens omskapande. Mithrakulten hade utvecklat sig ur persernas Avestareligion och utgjorde en egendomlig blandning av persiska föreställningar, babyloniska myter, syriska kult-former och hellenska spekulationer. Den blev de romerska soldaternas speciella kult och under Julianus Apostata till och med för en kort tid romersk statsreligion. Medelpunkt i denna kult … Fortsätt läsa Mithras och Kristus

Source