Visit ArabTopics.com

Hiroshimadagen 2017

Av Gunnar Westberg

Kärnvapenhotet ökar. I det läget blir det nyligen träffade avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, menar Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen och TFF styrelsemedlem

Varför har det inte blivit något kärnvapenkrig sedan bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki år 1945? Varför använde inte Sovjet atomvapen i Afghanistan, inte USA i Vietnam eller Irak? Jo, därför att alla inser att kärnvapen är en särskild klass av vapen, med alltför förfärande humanitära konsekvenser, som inte kan jämföras med några andra. ”Jag förlorar hellre kriget i Vietnam än tar till atomvapen” sade president Lyndon Johnson. Man menade under det kalla kriget att kärnvapen inte är till för att användas utan enbart för avskräckning.

”Vi har lärt oss leva med bomben och måste fortsätta med den”– det är en föreställning som har blivit en självklarhet för många, särskilt i kärnvapenstaterna. Dessvärre grundar sig denna uppfattning på okunnighet. Man är inte medveten om att världen under det kalla kriget vid flera tillfällen var nära ett globalt kärnvapenkrig som kunde ha ödelagt hela den mänskliga civilisationen.

Risken består även idag. Ett kärnvapenkrig kan startas av misstag och missförstånd, men också genom angrepp på internet av ”hackers”. Är vi säkra på att inte en desperat ledare kan komma att ”trycka på knappen”? Under Watergate-skandalen yrade en berusad president Nixon om att han hade den möjligheten. Så länge kärnvapnen finns kvar finns risken att de används.

Många anser att faran av ett kärnvapenkrig ökar för närvarande. Den ryske presidenten Vladimir Putin har vid flera tillfällen sagt att om Nato anfaller ryskt intresseområde skulle han överväga att använda ”några kärnvapen” som varning.

USA rustar upp sina kärnvapen i Europa. För närvarande är dessa flygplansburna vapen av typen ”fritt fallande bomber”. Nu moderniseras de emellertid till styrbara kärnvapenmissiler med god precision. De har enligt tillverkaren en förmåga att tränga ner i marken några meter innan de detonerar. Därigenom blir de effektiva mot ledningscentraler och missil-silos och får en uppgift vid ett ”lokalt kärnvapenkrig på den europeiska teatern”.

Det förefaller alltså som om USA/Nato och Ryssland nu är på väg tillbaka till sextiotalets kärnvapenstrategi: Kärnvapnen är inte längre enbart avskräckande, utan kärnvapnen kan användas som ett vapen bland andra.

Insikten om detta problem präglar den nyligen utgivna rapporten från Försvarets forskningsinstitut ”Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet”. Där tar man det ryska kärnvapenhotet på stort allvar. Man vill att Sverige skall förbereda sig med ett ”försvar” mot ett kärnvapenanfall. Detta är, menar jag, inte möjligt.

Även ett litet antal ”små” taktiska kärnvapen, kanske lika ”små” som bomben mot Hiroshima, skulle åstadkomma en ofantlig skada. Skyddsrum mot kärnvapen är värdelösa mot atomvapen, detta lärde vi oss redan på sextiotalet. Att sprida ut det svenska militära försvaret inför ett eventuellt kärnvapenanfall är också meningslöst; då skulle en angripare bara öka antalet kärnvapen. Tillgången är obegränsad.

I detta läge är det nyligen – 7 juli i år – träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen synnerligen viktigt. Överenskommelsen innebär att de länder som ratificerar avtalet förbinder sig att inte inneha, utveckla, tillverka och – just nu det viktigaste – hota med kärnvapen. Avtalet kom till stånd efter ett samarbete mellan ett antal frivilligorganisationer, främst International Campaign Against Nuclear Weapons, ICAN, och positivt inställda regeringar. Inte mindre än 122 stater röstade för förbudet.

Inga kärnvapenstater stöder avtalet. En tydlig order hade också utgått från USA att Nato-länder och andra som står under USA:s ”kärnvapenparaply” inte fick stödja förslaget.

Avtalet leder inte omedelbart till kärnvapennedrustning men är likväl viktigt. Man kan jämföra med förbudet mot personminor: USA och Ryssland har inte skrivit under men följer mer och mer avtalets regler. Detsamma gäller avtalet mot klustervapen: USA, som inte undertecknat, upphör med tillverkning av dessa vapen nästa år.

USA:s regering har engagerat sig starkt mot överenskommelsen. Ett amerikanskt regeringsdokument beklagar att avtalet förbjuder kärnvapenavskräckning. Vad beträffar Ryssland kan avtalet användas mot president Putins oansvariga tal om att använda taktiska kärnvapen tidigt i en konflikt. Varje gång en regering talar om kärnvapnens betydelse för avskräckning kommer man att veta att man talar emot ett avtal med mycket starkt internationellt stöd.

Sverige var dock sent ute i den process som ledde till avtalet och skulle kanske inte ha röstat för detta om inte fredsorganisationerna, bl.a. Svenska Läkare mot kärnvapen, tryckt på kraftigt. För Sveriges del förväntar vi oss naturligtvis att regeringen skriver under och att riksdagen ratificerar avtalet när detta blir möjligt den 20 september i år. Sverige bör verka pådrivande och samarbeta med andra kärnvapenfria stater.

Source: 
Transnational Foundation

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 332
Pass Blue 301
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 423
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3058
FEE 5131
Marine Le Pen 396
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1118
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 132
Vetenskapsradion Historia 180
Snedtänkt (Kalle Lind) 245
Les Crises 3331
Richard Falk 199
Ian Sinclair 125
SpinWatch 61
Counter Currents 11191
Kafila 567
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10624
Vanessa Beeley 187
Nina Kouprianova 9
MintPress 5867
Paul Craig Roberts 2238
News Junkie Post 60
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5650
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 109
Liberty Blitzkrieg 874
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3902
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 159
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1531
Tom Dispatch 587
Levant Report 18
The Saker 4819
The Barnes Review 567
John Friend 513
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4607
School Sucks Project 1799
Giza Death Star 2075
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 651
GMWatch 2499
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1100
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 217
Agora Vox 18019
Cercle Des Volontaires 447
Panamza 2442
Fairewinds 118
Project Censored 1084
Spy Culture 597
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 615
PINAC 1482
The Conscious Resistance 945
Independent Science News 86
The Anti Media 6876
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 454
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1065
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 159
Porkins Policy Review 450
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 634
Libyan War Truth 357
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 66
BSNEWS 2106
Aaron Franz 259
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 155
Peter B Collins 1707
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11491
Climate Audit 226
Donna Laframboise 488
Judith Curry 1166
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2590
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12993
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 458
Revisionist Review 485
Aletho News 22080
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3224
Northerntruthseeker 2623
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4834
AntiWar.com Blog 3328
AntiWar.com Original Content 7422
Corbett Report 2540
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1259
Webster Tarpley Website 1143

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public