Visit ArabTopics.com

Ett regeringsskifte är nödvändigt, men inte tillräckligt


De rödgröna har förbrukat allt förtroende. De bör hållas borta från statens kärnverksamhet - eftersom de är inkompetenta. Och de bör hållas borta från makten - eftersom de värderar sin egen makt högre än allmänintresset.

Men att bara byta regering löser inte alla problem. Dessa har sin grund i den rådande politiska kulturen, i en förvaltningskris och i en maktobalans mellan staten och individen.

I en socialistisk stat styrs allt uppifrån. I ett borgerligt samhälle pågår en ständig, spontan evolution underifrån. I en socialistisk stat lägger sig politiken i nästan allt. I ett borgerligt samhälle fokuserar det offentliga på ett fåtal viktiga gemensamma uppgifter.

Frågan är om den svenska borgerligheten förmår att förhålla sig till detta - eller om den har internaliserat vänsterns verklighetsbild, problemformulering och förhållningssätt.

Min önskelista:

 • Offentlig kärnverksamhet måste fungera - utan att störas av politiska experiment.
 • Kompetens, skicklighet och duglighet skall prioriteras (istället för partibok) inom offentlig verksamhet.
 • En rimlig nivå av tjänstemannaansvar måste återinföras.
 • Offentlig verksamhet måste ständigt utvärderas, så att den ger valuta för skattepengarna.
 • Polis och rättsväsende måste tillföras tillräckliga resurser för att upprätthålla allmän ordning och garantera skydd för medborgarnas säkerhet och egendom.
 • Försvaret måste tillföras tillräckliga resurser för att utgöra ett trovärdigt försvar mot yttre fiender.
 • Sverige måste ha ett företagsvänligt klimat och en ekonomisk tillväxt som kan garantera samhällelig kärnverksamhet och välstånd.
 • Bidragsinvandringen måste stoppas - samtidigt som Sverige skall vara öppet för människor som på ett trovärdigt sätt kan försörja sig själva och bidra till vårt samhälle.
 • Utbildningsväsendet måste få arbetsro och låta eleverna utvecklas utifrån sina skiftande förutsättningar och begåvning.
 • Ett fritt utbyte av information, åsikter och kunskap är centralt för samhällets utveckling.
 • Makten skall utövas öppet och transparent.
 • De mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna måste alltid garanteras.
 • Alla skall ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen.
 • Makten måste decentraliseras - i möjligaste mån ända ner till civilsamhället och individen.
 • Det måste bli slut på politiska pekpinnar, morallagstiftning och politiskt korrekt elitism.
 • Offentlig verksamhet som inte är central för ett fungerande samhälle bör avvecklas och i förekommande fall överlåtas till civilsamhället och marknaden.
 • Den enskilda individen skall ha så stor frihet och så mycket makt över sitt eget liv som möjligt.
 • Människor måste betros med eget ansvar.
 • Sverige behöver färre lagar och mer ordning.
Men där befinner sig inte den svenska borgerligheten idag. Dessutom får jag en känsla av att dess företrädare ofta inte förstår eller ens känner till de bakomliggande principerna.
Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

 • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
 • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
 • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
 • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 27
The Infectious Myth 27
Lockdown Skeptics 54
Sam Husseini 33
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 38
Off Guardian 149
Cory Morningstar 10
James Bovard 71
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 457
Pass Blue 401
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3502
FEE 5509
Marine Le Pen 421
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1268
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 148
Vetenskapsradion Historia 197
Snedtänkt (Kalle Lind) 265
Les Crises 4098
Richard Falk 227
Ian Sinclair 139
SpinWatch 61
Counter Currents 12797
Kafila 689
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11687
Vanessa Beeley 226
Nina Kouprianova 9
MintPress 6184
Paul Craig Roberts 2691
News Junkie Post 76
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6359
Sir Ken Robinson 83
Stephan Kinsella 123
Liberty Blitzkrieg 889
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4252
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 103
David D. Friedman 175
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1543
Tom Dispatch 649
Levant Report 18
The Saker 5247
The Barnes Review 615
John Friend 538
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 5018
School Sucks Project 1834
Giza Death Star 2222
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 699
GMWatch 2637
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1199
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 225
Agora Vox 20075
Cercle Des Volontaires 458
Panamza 2659
Fairewinds 122
Project Censored 1265
Spy Culture 631
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 19
Timothy Kelly 660
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1097
Independent Science News 91
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 318
The Mind renewed 463
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1166
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 169
Porkins Policy Review 459
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 648
Libyan War Truth 381
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2137
Aaron Franz 276
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 126
Dr. Bruce Levine 162
Peter B Collins 1824
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12203
Climate Audit 228
Donna Laframboise 522
Judith Curry 1201
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2792
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13868
Laura Wells Solutions 51
Video Rebel's Blog 490
Revisionist Review 485
Aletho News 23284
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3454
Northerntruthseeker 3032
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4921
AntiWar.com Blog 3470
AntiWar.com Original Content 7778
Corbett Report 2713
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1310
Webster Tarpley Website 1161

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public