Visit ArabTopics.com

Terrorister på våra gator? Det är ett politiskt beslut.


Svensk politik är ofta ängsligt handlingsförlamad och inkompetent. Nu har den försatt oss i en till synes omöjlig situation med de så kallade terror-imamerna och den för terror-finansiering dömde David Idrisson - som skall utvisas eftersom de hotar rikets säkerhet, men som försatts på fri fot på grund av verkställighetshinder.

Verkställighetshinder är - som isolerad företeelse - en riktig princip. Vi är en civiliserad, demokratisk rättsstat som respekterar de mänskliga rättigheterna. Därför skall vi inte utvisa människor till länder där de riskerar dödsstraff eller tortyr. (Även om det inte hindrat en tidigare S-regering från att sända människor till skenrätt och tortyr i Egypten, med första bästa lediga CIA-plan, utan att ens informera deras advokater i tid.)

Sedan har vi frågan om att hålla utländska medborgare som är ett hot mot rikets säkerhet i förvar. Detta kan ske i upp till ett år, om jag förstår det hela rätt. Vilket väcker frågan varför de nu aktuella personerna försatts på fri fot tidigare än så - när man från början varit mycket väl medvetna om att verkställighetshinder för utvisning föreligger. Detta är direkt obegripligt.

Tar man sedan ett steg tillbaka och betraktar helheten är det uppenbart att lagarna fungerar dåligt när de möter verkligheten. Vilket är resultatet av en politisk underlåtenhets-synd. Att inte fatta något beslut är också ett val - som får konsekvenser.

Även om avvisningsärenden av utländska medborgare som anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet är ett specialfall, med speciella regler, så kan man konstatera att rättssäkerheten här har sina fläckar. Till exempel är det vanskligt att inleda ett rättsligt förfarande mot någon - vem det än vara må - utan att personen ifråga får veta vad han anklagas för, vilket gör det omöjligt att försvara sig. Dessutom är det en viktig princip att människor inte får hållas fängslade utan rättslig prövning.

Rätten till en rättvis rättslig prövning är en princip som vi måste stå upp för. Det är vad som skiljer oss från många av vårt fria samhälles fiender.

Så hur skall man då hantera sådant här? Den enda rimliga möjligheten verkar vara att göra det möjligt att internera utländska medborgare - som utgör ett hot mot vår säkerhet men som inte kan utvisas - i längre tid än ett år. Vilket i så fall måste ske under rättssäkra former, med en rättvis och oberoende rättslig prövning.

Men sådan är inte lagen idag. Vilket är våra politikers fel. Så det är där ansvaret ligger för den nu uppkomna, helt orimliga situationen.

Vill man ha det på något annat sätt får man rösta fram andra politiker. Men urholka inte den demokratiska rättsstatens grundläggande principer - för det kan sluta hur illa som helst.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 26
The Infectious Myth 26
Lockdown Skeptics 47
Sam Husseini 33
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 33
Off Guardian 131
Cory Morningstar 10
James Bovard 67
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 448
Pass Blue 393
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3464
FEE 5489
Marine Le Pen 418
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1253
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 148
Vetenskapsradion Historia 197
Snedtänkt (Kalle Lind) 265
Les Crises 4061
Richard Falk 224
Ian Sinclair 137
SpinWatch 61
Counter Currents 12734
Kafila 678
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11584
Vanessa Beeley 226
Nina Kouprianova 9
MintPress 6162
Paul Craig Roberts 2637
News Junkie Post 75
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6301
Sir Ken Robinson 82
Stephan Kinsella 123
Liberty Blitzkrieg 888
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4210
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 103
David D. Friedman 167
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1543
Tom Dispatch 644
Levant Report 18
The Saker 5214
The Barnes Review 610
John Friend 538
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 4983
School Sucks Project 1833
Giza Death Star 2212
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 696
GMWatch 2625
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1192
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 224
Agora Vox 19948
Cercle Des Volontaires 458
Panamza 2636
Fairewinds 122
Project Censored 1262
Spy Culture 631
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 18
Timothy Kelly 657
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1088
Independent Science News 91
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 317
The Mind renewed 462
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1163
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 168
Porkins Policy Review 458
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 647
Libyan War Truth 381
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2133
Aaron Franz 275
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 126
Dr. Bruce Levine 162
Peter B Collins 1813
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12140
Climate Audit 227
Donna Laframboise 519
Judith Curry 1200
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2782
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13794
Laura Wells Solutions 51
Video Rebel's Blog 488
Revisionist Review 485
Aletho News 23203
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3439
Northerntruthseeker 2996
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4910
AntiWar.com Blog 3452
AntiWar.com Original Content 7753
Corbett Report 2703
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1306
Webster Tarpley Website 1160

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public