Visit ArabTopics.com

Drömmen om ett ett anständigt, civiliserat samhälle

Låt mig pröva en tes: Något som är gemensamt för alt-right-rörelsen (i brist på bättre etikett) och vänsterns identitetspolitik är att båda strävar efter konflikt, inte harmoni.

I båda fallen handlar det om att sätta eventuella kollektiva egenskaper och företeelser framför individen och hennes personliga ansvar.

Samtidigt skall man vara medveten om att det ändå finns kollektiva faktorer som man måste förhålla sig till. Till exempel kan en antik teokratisk kultur formad under krigiska förhållanden i sig vara problematisk vad gäller individens frihet, kvinnors rättigheter och respekt människor emellan. Speciellt när den möter vårt moderna, sekulära samhälle.

Frågan är hur man förhåller sig till detta. Jag är rädd för att om man är allt för konfrontatorisk, kollektivistisk och konfliktbenägen - då cementerar och stärker man det som är problematiskt. Vilket i så fall är kontraproduktivt.

Rimligare är att konsekvent mäta alla enligt samma måttstock, att ställa samma krav och ha samma regler för alla. Att låta människor definiera sig genom sina handlingar istället för genom kollektiva attribut.

Vilket i mycket handlar om att vara upprätthålla de grundläggande universella / naturliga mänskliga fri- och rättigheterna.

Vilket för övrigt passar som hand i handske med de grundläggande frihetliga principerna: Människor skall ha så stor frihet som  möjligt. Gränsen för denna frihet gå där någon kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Samt att alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga - och vara lika inför lagen.

Naturligtvis måste staten - genom sitt våldsmonopol - gripa in när någon kränker någon annans naturliga rättigheter. Skydd är ett grundläggande skäl för att sluta sig samman i samhällen, möjligen det allra viktigaste.

Ett samhälle som inte förmår upprätthålla ordning, i vilket vanliga människor inte kan leva i säkerhet och fred har förlorat sin primära funktion och sin legitimitet.

Vad är då ordning? Professor Jordan B. Peterson är helt klart något på spåren när han beskriver begreppet så här. »Ordning råder när människor i din omgivning handlar i enlighet med väl införstådda sociala normer, förblir förutsägbara och samarbetsvilliga.«

Vad som krävs här är en värdegrund som definierar det fria, demokratiska samhällets grundprinciper. En minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge. Att människor är beredda att stå upp för denna. Samt en ordningsmakt och ett rättsväsende som förmår att upprätthålla dem - rättvist, objektivt och kompromisslöst.

Ett anständigt, fredligt samhälle helt enkelt. Ett samhälle med respekt människor emellan. Där individen är ansvarig för sina egna handlingar.

Ett samhälle som erbjuder folket ett stort mått av individuell frihet - och tryggheten i att den allmänna ordningen upprätthålls på ett rimligt sätt.

No bullshit, typ. Istället för konflikt, hat och självömkan.

Rekommenderad läsning: A Brief on Alt-Right Ideology »

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 27
The Infectious Myth 27
Lockdown Skeptics 52
Sam Husseini 33
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 37
Off Guardian 145
Cory Morningstar 10
James Bovard 71
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 453
Pass Blue 399
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3492
FEE 5506
Marine Le Pen 421
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1265
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 148
Vetenskapsradion Historia 197
Snedtänkt (Kalle Lind) 265
Les Crises 4090
Richard Falk 226
Ian Sinclair 139
SpinWatch 61
Counter Currents 12783
Kafila 686
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11660
Vanessa Beeley 226
Nina Kouprianova 9
MintPress 6177
Paul Craig Roberts 2676
News Junkie Post 76
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6340
Sir Ken Robinson 83
Stephan Kinsella 123
Liberty Blitzkrieg 889
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4242
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 103
David D. Friedman 174
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1543
Tom Dispatch 647
Levant Report 18
The Saker 5235
The Barnes Review 614
John Friend 538
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 5009
School Sucks Project 1833
Giza Death Star 2221
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 699
GMWatch 2637
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1196
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 225
Agora Vox 20059
Cercle Des Volontaires 458
Panamza 2651
Fairewinds 122
Project Censored 1265
Spy Culture 631
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 19
Timothy Kelly 659
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1095
Independent Science News 91
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 318
The Mind renewed 463
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1166
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 169
Porkins Policy Review 459
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 648
Libyan War Truth 381
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2136
Aaron Franz 275
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 126
Dr. Bruce Levine 162
Peter B Collins 1822
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12186
Climate Audit 228
Donna Laframboise 521
Judith Curry 1201
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2788
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13849
Laura Wells Solutions 51
Video Rebel's Blog 490
Revisionist Review 485
Aletho News 23270
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3452
Northerntruthseeker 3024
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4918
AntiWar.com Blog 3466
AntiWar.com Original Content 7771
Corbett Report 2710
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1309
Webster Tarpley Website 1161

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public