Visit ArabTopics.com

Att försvara demokratin - varför, hur och mot vad?

Det talas mycket och i högtravande ordalag om att vi måste försvara den svenska demokratin.

Om man menar något med detta måste man först fråga sig: Mot vad?

Blickarna riktas mot Sverigedemokraterna. Och det är naturligtvis inte otänkbart att de kan leda Sverige i en ungersk eller polsk riktning, om de kommer till makten. (Att sådant som vi kritiserar Ungern och Polen för - som statsstyrd media och politiserat rättsväsende - redan anses som helt normalt i Sverige, är i sammanhanget en pikant paradox.)

Det är viktigt att lära av historien. Men man skall för den sakens skull inte tro att den upprepar sig på samma sätt, med samma förtecken eller driven av samma krafter som tidigare.

När vår demokrati hotas, då kan hotet mycket väl komma från oväntat håll. Och från flera håll.

I sitt standardverk Totalitarismens rötter skriver Hannah Arendt att problemet med vanligt folk är att människor inte inser att allt faktiskt är möjligt. Allt. Precis vad som helst. Detta syftande på Hitlers och Stalins absurda skäckvälden - men även som en varning till framtiden.

Någon menade att Civilisationen uppstod i det ögonblick en konflikt löstes med förolämpningar istället för med våld. Vilket på sitt sätt sammanfattar varför jag ser demokratin - med dess fel och brister - som ett tillräckligt bra system. Eller som det minst dåliga. Det är i vart fall i teorin någorlunda rationellt och fredligt. Samtidigt måste man vara medveten om att det civiliserade samhällets fernissa är tunn och skör.

Vad skall vi då med vårt demokratiska samhälle till? Grundfunktionen för varje samhällelig gemenskap är att det är lättare att skydda sig mot yttre fiender om man lever i flock. Samt att samhällsbildningar även kan upprätthålla en inre ordning till skydd för människors säkerhet och egendom. (16 månaders föräldraledighet och Kamelcenter kom senare. Ändamålsglidning, typ.)

Om ordningen inte kan upprätthållas - eller om det upplevs så - då förlorar samhället sitt mest elementära syfte. Då kommer människor att vidta mått och steg. Vilket staten (våldsmonopolet) i sin tur måste förhålla sig till.

Här skapas en uppenbar konfliktyta mellan folket och överheten. Vilket är varför en dåligt fungerande ordningsmakt är ett så allvarligt problem. Om staten inte klarar att leva upp till sin mest grundläggande funktion - att skydda folket mot yttre och inre hot - då förlorar den sitt existensberättigande och sin legitimitet. Vilket i så fall utsätter vår demokrati för ett högst påtagligt stresstest.

Ett annat scenario handlar om hur allt mer makt överförs från individen till politiken, hur staten tar en allt större del av människors inkomster, hur allt mer av mänsklig verksamhet regleras, hur folket kontrolleras och övervakas, hur överheten försöker tala om för folket vad vi skall tycka - och hur individens frihet och egenmakt ständigt begränsas.

Här skall man komma ihåg vad som är skillnaden mellan fascism och socialism å ena sidan och liberal demokrati å den andra. I den fascistiska/socialistiska staten är individen underordnad  kollektivet. I den liberala demokratin är staten till för medborgarna; där betraktas befolkningen som fria individer med fullständiga rättigheter - inte som undersåtar i ett ansiktslöst kollektiv; där betror man människor med frihet och ansvar; där respekterar man medborgarnas rätt till privatliv.

Att påpeka att Sverige i detta perspektiv är på väg utför ett sluttande plan är närmast ett understatement. Vilket kommer att få konsekvenser, inte minst i ett demokratiskt perspektiv.

Eller den franska situationen. Hur kommer den svenska staten att handla om den upplever ett allvarligt hot, till exempel från en uppretad befolkning? Hur kommer systemet att agera för att behålla kontrollen? Hur kommer makthavarna att reagera för att behålla sin makt och för att upprätthålla systemet?

En sådan situation är inte alls otänkbar - om folket upplever att staten inte ger valuta för skattepengarna, inte bryr sig om vanligt folks trygghet, inte längre kan leverera när det gäller grundläggande välfärdssystem som pensionerna.

Jag tror att det är på områden som dessa som den svenska demokratin kommer att prövas. Men jag kan ha fel. Hotet mot demokratin kan lika gärna växa fram ur politisk konformism, klimatalarmism eller en icke fungerande integration. Ur mediedrev, moralpanik och avund. Eller något annat.

Min poäng är att vi inte får stirra oss så blinda på SD att vi missar allt annat som kan hota vår demokrati. Därmed inte annat sagt än att man gör klokt i att även hålla ett öga på vad SD har för sig.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 79
Pass Blue 152
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2241
FEE 4166
Marine Le Pen 288
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 778
Mohamed Omar 325
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 95
Vetenskapsradion Historia 144
Snedtänkt (Kalle Lind) 204
Les Crises 2471
Richard Falk 147
Ian Sinclair 95
SpinWatch 57
Counter Currents 8173
Kafila 411
Gail Malone 34
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9156
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5431
Paul Craig Roberts 1538
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4418
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 86
Liberty Blitzkrieg 837
Sami Bedouin 62
Consortium News 2430
21 Century Wire 3343
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 81
David D. Friedman 149
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1501
Tom Dispatch 480
Levant Report 18
The Saker 3982
The Barnes Review 508
John Friend 424
Psyche Truth 146
Jonathan Cook 135
New Eastern Outlook 3639
School Sucks Project 1761
Giza Death Star 1780
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 594
GMWatch 2112
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 886
Le 4ème singe 89
Jacob Cohen 206
Agora Vox 13961
Cercle Des Volontaires 429
Panamza 1985
Fairewinds 111
Project Censored 909
Spy Culture 468
Conspiracy Archive 75
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 537
PINAC 1482
The Conscious Resistance 742
Independent Science News 72
The Anti Media 6313
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 280
The Mind renewed 438
Natural Society 2576
Yanis Varoufakis 922
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 101
Web of Debt 138
Porkins Policy Review 396
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 583
Libyan War Truth 310
DeadLine Live 1909
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2033
Aaron Franz 215
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 138
Peter B Collins 1488
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10229
Climate Audit 222
Donna Laframboise 407
Judith Curry 1105
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2229
Syria Report 78
Human Rights Investigation 90
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11191
Laura Wells Solutions 41
Video Rebel's Blog 422
Revisionist Review 485
Aletho News 19409
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2879
Northerntruthseeker 2261
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4694
AntiWar.com Blog 2913
AntiWar.com Original Content 6621
Corbett Report 2246
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1157
Webster Tarpley Website 1053

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public