Visit ArabTopics.com

Att försvara demokratin - varför, hur och mot vad?

Det talas mycket och i högtravande ordalag om att vi måste försvara den svenska demokratin.

Om man menar något med detta måste man först fråga sig: Mot vad?

Blickarna riktas mot Sverigedemokraterna. Och det är naturligtvis inte otänkbart att de kan leda Sverige i en ungersk eller polsk riktning, om de kommer till makten. (Att sådant som vi kritiserar Ungern och Polen för - som statsstyrd media och politiserat rättsväsende - redan anses som helt normalt i Sverige, är i sammanhanget en pikant paradox.)

Det är viktigt att lära av historien. Men man skall för den sakens skull inte tro att den upprepar sig på samma sätt, med samma förtecken eller driven av samma krafter som tidigare.

När vår demokrati hotas, då kan hotet mycket väl komma från oväntat håll. Och från flera håll.

I sitt standardverk Totalitarismens rötter skriver Hannah Arendt att problemet med vanligt folk är att människor inte inser att allt faktiskt är möjligt. Allt. Precis vad som helst. Detta syftande på Hitlers och Stalins absurda skäckvälden - men även som en varning till framtiden.

Någon menade att Civilisationen uppstod i det ögonblick en konflikt löstes med förolämpningar istället för med våld. Vilket på sitt sätt sammanfattar varför jag ser demokratin - med dess fel och brister - som ett tillräckligt bra system. Eller som det minst dåliga. Det är i vart fall i teorin någorlunda rationellt och fredligt. Samtidigt måste man vara medveten om att det civiliserade samhällets fernissa är tunn och skör.

Vad skall vi då med vårt demokratiska samhälle till? Grundfunktionen för varje samhällelig gemenskap är att det är lättare att skydda sig mot yttre fiender om man lever i flock. Samt att samhällsbildningar även kan upprätthålla en inre ordning till skydd för människors säkerhet och egendom. (16 månaders föräldraledighet och Kamelcenter kom senare. Ändamålsglidning, typ.)

Om ordningen inte kan upprätthållas - eller om det upplevs så - då förlorar samhället sitt mest elementära syfte. Då kommer människor att vidta mått och steg. Vilket staten (våldsmonopolet) i sin tur måste förhålla sig till.

Här skapas en uppenbar konfliktyta mellan folket och överheten. Vilket är varför en dåligt fungerande ordningsmakt är ett så allvarligt problem. Om staten inte klarar att leva upp till sin mest grundläggande funktion - att skydda folket mot yttre och inre hot - då förlorar den sitt existensberättigande och sin legitimitet. Vilket i så fall utsätter vår demokrati för ett högst påtagligt stresstest.

Ett annat scenario handlar om hur allt mer makt överförs från individen till politiken, hur staten tar en allt större del av människors inkomster, hur allt mer av mänsklig verksamhet regleras, hur folket kontrolleras och övervakas, hur överheten försöker tala om för folket vad vi skall tycka - och hur individens frihet och egenmakt ständigt begränsas.

Här skall man komma ihåg vad som är skillnaden mellan fascism och socialism å ena sidan och liberal demokrati å den andra. I den fascistiska/socialistiska staten är individen underordnad  kollektivet. I den liberala demokratin är staten till för medborgarna; där betraktas befolkningen som fria individer med fullständiga rättigheter - inte som undersåtar i ett ansiktslöst kollektiv; där betror man människor med frihet och ansvar; där respekterar man medborgarnas rätt till privatliv.

Att påpeka att Sverige i detta perspektiv är på väg utför ett sluttande plan är närmast ett understatement. Vilket kommer att få konsekvenser, inte minst i ett demokratiskt perspektiv.

Eller den franska situationen. Hur kommer den svenska staten att handla om den upplever ett allvarligt hot, till exempel från en uppretad befolkning? Hur kommer systemet att agera för att behålla kontrollen? Hur kommer makthavarna att reagera för att behålla sin makt och för att upprätthålla systemet?

En sådan situation är inte alls otänkbar - om folket upplever att staten inte ger valuta för skattepengarna, inte bryr sig om vanligt folks trygghet, inte längre kan leverera när det gäller grundläggande välfärdssystem som pensionerna.

Jag tror att det är på områden som dessa som den svenska demokratin kommer att prövas. Men jag kan ha fel. Hotet mot demokratin kan lika gärna växa fram ur politisk konformism, klimatalarmism eller en icke fungerande integration. Ur mediedrev, moralpanik och avund. Eller något annat.

Min poäng är att vi inte får stirra oss så blinda på SD att vi missar allt annat som kan hota vår demokrati. Därmed inte annat sagt än att man gör klokt i att även hålla ett öga på vad SD har för sig.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 162
Pass Blue 205
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2565
FEE 4572
Marine Le Pen 380
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 903
Mohamed Omar 370
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 106
Vetenskapsradion Historia 152
Snedtänkt (Kalle Lind) 216
Les Crises 2787
Richard Falk 166
Ian Sinclair 107
SpinWatch 61
Counter Currents 9427
Kafila 470
Gail Malone 38
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9712
Vanessa Beeley 121
Nina Kouprianova 9
MintPress 5626
Paul Craig Roberts 1805
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4748
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 97
Liberty Blitzkrieg 851
Sami Bedouin 64
Consortium News 2665
21 Century Wire 3530
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 88
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1512
Tom Dispatch 523
Levant Report 18
The Saker 4298
The Barnes Review 526
John Friend 471
Psyche Truth 159
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3962
School Sucks Project 1775
Giza Death Star 1910
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 612
GMWatch 2295
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 961
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15448
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2183
Fairewinds 117
Project Censored 945
Spy Culture 527
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 567
PINAC 1482
The Conscious Resistance 834
Independent Science News 80
The Anti Media 6659
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 441
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 999
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 145
Porkins Policy Review 421
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 596
Libyan War Truth 335
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 63
BSNEWS 2080
Aaron Franz 233
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1560
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10755
Climate Audit 224
Donna Laframboise 437
Judith Curry 1129
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2382
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11887
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 435
Revisionist Review 485
Aletho News 20422
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3008
Northerntruthseeker 2379
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4712
AntiWar.com Blog 3069
AntiWar.com Original Content 6939
Corbett Report 2357
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1198
Webster Tarpley Website 1103

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public