Visit ArabTopics.com

Miljöpartiet - demokratins dödgrävare

Är demokrati - i sin vidare och djupare mening - värd att försvara, som sådan?

Eller är demokrati bara ett verktyg att använda när det passar ens syften - men något som kan offras för andra ändamål?

Frågan har aktualiserats efter att Miljöpartiet lanserat ex-tv-väder-presentatören Pär Holmgren som en av sina toppkandidater till vårens EU-val. Han har i olika sammanhang gett stöd för åsikten att demokratin bör offras för klimatfrågan.

Detta blir extra anmärkningsvärt då MP är ett av de partier som mest högljutt kritiserar SD för bristande demokratisk trovärdighet. Men det är alltså inte demokratin i sig som är ett överordnat värde för partiet. Vilket är intressant och viktigt att notera.

Här finns en återkoppling till de delar av den gröna rörelsens mörka idémässiga rötter som ser människan som ett problem - som behöver... åtgärdas.

Mönstret är det klassiska. Man utmålar något (en företeelse eller en grupp) som ett hot som måste hanteras. För att kunna göra detta måste demokratins folkvälde, rättsstaten, våra fri- & rättigheter och det öppna samhället offras. Så har totalitära rörelser och regimer alltid resonerat.

Detta kräver total lojalitet från folkets sida samt ett totalt herravälde över såväl individen som kollektivet. Det bygger på en föreställning om en ståndpunkts överlägsenhet över alla andra.

En central fråga är hur den Holmgrenska demokratifria staten tänker hantera avvikande budskap och individer. I ett icke demokratiskt samhälle är all information hårt kontrollerad och avvikande budskap som regel bannlysta. Individer som ifrågasätter, motsätter sig eller protesterar mot överhetens dogmer tystas. I ett sådant samhälle är fri information och fri debatt störningsmoment som inte kan accepteras.

I sitt standardverk om totalitarismens rötter skrev Hannah Arendt - i skuggan av vad som skedde i Tyskland och Sovjetunionen - att »Brott mot de mänskliga rättigheterna kan alltid rättfärdigas med förevändningen att det rätta är lika med det som är bra eller nyttigt för helheten i kontrast till delarna.« På denna punkt lämnar historien upprepade och tydliga varningar.

I grunden är det hela en fråga om huruvida våra fri- & rättigheter skall vara beroende av överhetens nycker - eller om de skall vara orubbliga och grundade på universella principer.

Hur Pär Holmgren vill ha det har han själv klarlagt.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 266
Pass Blue 266
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 420
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2867
FEE 4954
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1042
Mohamed Omar 393
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 121
Vetenskapsradion Historia 169
Snedtänkt (Kalle Lind) 233
Les Crises 3114
Richard Falk 185
Ian Sinclair 115
SpinWatch 61
Counter Currents 10508
Kafila 518
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10232
Vanessa Beeley 158
Nina Kouprianova 9
MintPress 5741
Paul Craig Roberts 2088
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5304
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 104
Liberty Blitzkrieg 866
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3761
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 94
David D. Friedman 157
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1527
Tom Dispatch 563
Levant Report 18
The Saker 4595
The Barnes Review 544
John Friend 503
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4381
School Sucks Project 1785
Giza Death Star 2016
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 631
GMWatch 2442
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 1053
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 213
Agora Vox 17071
Cercle Des Volontaires 443
Panamza 2331
Fairewinds 117
Project Censored 1020
Spy Culture 577
Conspiracy Archive 78
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 596
PINAC 1482
The Conscious Resistance 890
Independent Science News 83
The Anti Media 6796
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 300
The Mind renewed 449
Natural Society 2621
Yanis Varoufakis 1047
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 151
Porkins Policy Review 441
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 621
Libyan War Truth 341
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2091
Aaron Franz 249
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 151
Peter B Collins 1662
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11227
Climate Audit 226
Donna Laframboise 467
Judith Curry 1149
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2517
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12567
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 446
Revisionist Review 485
Aletho News 21420
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3141
Northerntruthseeker 2525
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4763
AntiWar.com Blog 3211
AntiWar.com Original Content 7246
Corbett Report 2472
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1244
Webster Tarpley Website 1127

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public