Visit ArabTopics.com

Miljöpartiet - demokratins dödgrävare

Är demokrati - i sin vidare och djupare mening - värd att försvara, som sådan?

Eller är demokrati bara ett verktyg att använda när det passar ens syften - men något som kan offras för andra ändamål?

Frågan har aktualiserats efter att Miljöpartiet lanserat ex-tv-väder-presentatören Pär Holmgren som en av sina toppkandidater till vårens EU-val. Han har i olika sammanhang gett stöd för åsikten att demokratin bör offras för klimatfrågan.

Detta blir extra anmärkningsvärt då MP är ett av de partier som mest högljutt kritiserar SD för bristande demokratisk trovärdighet. Men det är alltså inte demokratin i sig som är ett överordnat värde för partiet. Vilket är intressant och viktigt att notera.

Här finns en återkoppling till de delar av den gröna rörelsens mörka idémässiga rötter som ser människan som ett problem - som behöver... åtgärdas.

Mönstret är det klassiska. Man utmålar något (en företeelse eller en grupp) som ett hot som måste hanteras. För att kunna göra detta måste demokratins folkvälde, rättsstaten, våra fri- & rättigheter och det öppna samhället offras. Så har totalitära rörelser och regimer alltid resonerat.

Detta kräver total lojalitet från folkets sida samt ett totalt herravälde över såväl individen som kollektivet. Det bygger på en föreställning om en ståndpunkts överlägsenhet över alla andra.

En central fråga är hur den Holmgrenska demokratifria staten tänker hantera avvikande budskap och individer. I ett icke demokratiskt samhälle är all information hårt kontrollerad och avvikande budskap som regel bannlysta. Individer som ifrågasätter, motsätter sig eller protesterar mot överhetens dogmer tystas. I ett sådant samhälle är fri information och fri debatt störningsmoment som inte kan accepteras.

I sitt standardverk om totalitarismens rötter skrev Hannah Arendt - i skuggan av vad som skedde i Tyskland och Sovjetunionen - att »Brott mot de mänskliga rättigheterna kan alltid rättfärdigas med förevändningen att det rätta är lika med det som är bra eller nyttigt för helheten i kontrast till delarna.« På denna punkt lämnar historien upprepade och tydliga varningar.

I grunden är det hela en fråga om huruvida våra fri- & rättigheter skall vara beroende av överhetens nycker - eller om de skall vara orubbliga och grundade på universella principer.

Hur Pär Holmgren vill ha det har han själv klarlagt.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 160
Pass Blue 204
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2560
FEE 4554
Marine Le Pen 378
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 900
Mohamed Omar 370
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 106
Vetenskapsradion Historia 152
Snedtänkt (Kalle Lind) 216
Les Crises 2781
Richard Falk 165
Ian Sinclair 106
SpinWatch 61
Counter Currents 9397
Kafila 469
Gail Malone 38
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9694
Vanessa Beeley 120
Nina Kouprianova 9
MintPress 5625
Paul Craig Roberts 1802
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4730
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 97
Liberty Blitzkrieg 850
Sami Bedouin 64
Consortium News 2661
21 Century Wire 3522
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 88
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1512
Tom Dispatch 522
Levant Report 18
The Saker 4293
The Barnes Review 526
John Friend 469
Psyche Truth 158
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3952
School Sucks Project 1775
Giza Death Star 1908
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 612
GMWatch 2291
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 958
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15412
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2178
Fairewinds 117
Project Censored 944
Spy Culture 525
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 566
PINAC 1482
The Conscious Resistance 833
Independent Science News 80
The Anti Media 6656
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 441
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 999
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 145
Porkins Policy Review 421
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 596
Libyan War Truth 335
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 63
BSNEWS 2079
Aaron Franz 232
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1560
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10742
Climate Audit 224
Donna Laframboise 436
Judith Curry 1129
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2382
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11868
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 435
Revisionist Review 485
Aletho News 20403
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3005
Northerntruthseeker 2375
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4711
AntiWar.com Blog 3066
AntiWar.com Original Content 6932
Corbett Report 2356
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1197
Webster Tarpley Website 1102

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public