Visit ArabTopics.com

AI, politik, marknad - och singulariteten

Det talas mycket om artificiell intelligens (AI). Maskiner förväntas lära sig »tänka som människor«, rent av bli mer intelligenta genom självgenererande processer. Detta betraktas både som en möjlighet och ett hot.

Jag kan inte låta bli att fundera över vad som händer när AI möter politik och byråkrati.

Om vi antar att AI alltid fattar rationella beslut - då kommer det inte att ta lång tid innan dess output hamnar på kollisionskurs med vad den härskande politiska klassen anser vara lämpligt.

Politiken skapar dogmatiska tankemodeller som är raka motsatsen till inre frihet. Därmed förvrängs varseblivningen. Rationella lösningar överskuggas av emotionella låsningar. Vilket i sin tur blockerar beslutsförmågan - eller i vart fall förmågan att fatta rimliga beslut.

Politiken är ofta verklighetsfrånvänd, faktaresistent, lider av bekräftelsefel (confirmation bias), formar grupptänk, förutsätter dubbeltänk och leder inte sällan till oväntade och oönskade konsekvenser.

Det skall bli mycket intressant att se vad som händer när denna politiska kultur möter AI.

Kommer AI att dra ner byxorna på politikerna? Eller kommer dess beslutsmodeller med tiden att begränsas av påtvingade, ideologiskt motiverade förbehåll och algoritmer?

För att inte tala om vad som kan hända om en stenhårt rationell AI i någon kontext konfronteras med postmodernism, identitetspolitik och radikalfeminism. Tanken är underhållande.

Och hur blir förhållandet mellan AI och den organiska intelligens (OI) som politikerna i alla tider försökt kväsa?

Den OI som driver det frivilliga och spontana samarbete som ser till att det varje dag finns rätt mängd bröd i butikshyllorna; som smidigt samordnar de tiotusentals olika aktörer som är inblandade i processen att bygga en bil; som snabbt anpassar sig till och möter folkets skiftande behov; som kan skapa ökat välstånd för alla - och som är fullständigt decentraliserad. Det vill säga marknaden.

Det är lätt att se betydligt fler gemensamma nämnare mellan AI och marknaden än mellan AI och politiken. Den tekniska utveckling som driver AI fungerar i symbios med marknaden. Medan AI och den politiska makten snarare kan förmodas ha latenta relationsproblem.

Å andra sidan är det inte alls svårt att föreställa sig hur en politiskt riggad AI skulle kunna göra medborgarnas liv olidliga - genom att samordna politiska beslut, ordningsmaktens tvångsmedel, register innehållande personlig data och modern massövervakning.

Vi lever i ohyggligt intressanta tider.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 246
Pass Blue 257
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 418
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2813
FEE 4922
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1021
Mohamed Omar 392
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 118
Vetenskapsradion Historia 166
Snedtänkt (Kalle Lind) 231
Les Crises 3054
Richard Falk 181
Ian Sinclair 115
SpinWatch 61
Counter Currents 10332
Kafila 511
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10131
Vanessa Beeley 152
Nina Kouprianova 9
MintPress 5706
Paul Craig Roberts 2040
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5215
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 103
Liberty Blitzkrieg 863
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3723
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 94
David D. Friedman 154
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1523
Tom Dispatch 556
Levant Report 18
The Saker 4544
The Barnes Review 541
John Friend 500
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4315
School Sucks Project 1784
Giza Death Star 2002
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 628
GMWatch 2412
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 1039
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 213
Agora Vox 16738
Cercle Des Volontaires 440
Panamza 2295
Fairewinds 117
Project Censored 1010
Spy Culture 567
Conspiracy Archive 78
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 590
PINAC 1482
The Conscious Resistance 879
Independent Science News 83
The Anti Media 6768
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 300
The Mind renewed 447
Natural Society 2621
Yanis Varoufakis 1039
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 150
Porkins Policy Review 439
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 621
Libyan War Truth 341
DeadLine Live 1914
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2089
Aaron Franz 247
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 151
Peter B Collins 1645
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11146
Climate Audit 226
Donna Laframboise 462
Judith Curry 1146
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2490
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12448
Laura Wells Solutions 45
Video Rebel's Blog 444
Revisionist Review 485
Aletho News 21271
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3119
Northerntruthseeker 2497
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4743
AntiWar.com Blog 3188
AntiWar.com Original Content 7189
Corbett Report 2448
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1238
Webster Tarpley Website 1119

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public