Visit ArabTopics.com

Sverige, ett land som styrs av idioter

Det är dags för svenska folket att se verkligheten: Våra politiska ledare är inte kompetenta nog att sköta landet.

Försvaret, civilförsvaret, polisen, rättsväsendet, bostadsfrågan, skolan, vårdköerna, integrationen, järnvägen... Bit för bit förfaller den samhälleliga kärnverksamhet som det offentliga bör sköta eller ändå lagt under sig. Samtidigt ägnar sig den härskande politiska klassen åt esoteriskt vänstertrams samt åt att försöka ändra på och uppfostra folket.

Visst, det är knepigt att sköta ett land. Allt tycks idag vara så komplext och snårigt att det inte längre går att få någon ordentlig överblick, än mindre styra vad som sker. Trots detta samlar politiken på sig ännu mer makt. Centralstyrning är dålig i sig. Utökad centralstyrning samtidigt som överheten tappat kontrollen över allt den redan lagt under sig - det är ett katastrofalt koncept.

Våra politiker är inga övermänniskor. (Ofta är de uppseendeväckande dåligt utbildade och kvalificerade.) De är som regel inte några experter på varesig försvar, ordningsfrågor, bostäder, utbildning, vård, infrastruktur eller integration. Ändå tillåts de staka ut vägen och ägnar sig inte sällan åt micro management.

Politikerna är bara bra på en sak - nämligen politik. Vilket är konsten att upprätthålla en illusion av att de har läget under kontroll (även när så inte är fallet). Politik är den liturgi och de ritualer som gör det svårt eller omöjligt för vanliga människor att få insyn och att lägga sig i. Politik är konsten att bita sig fast vid makten över andra och att parasitera på folket.

Politiken är verklighetsfrånvänd och faktaresistent. Makten har i sig en inbyggd motvilja mot inlärning och förändring. Jesuitpatern och psykoterapeuten Josef Maureder beskriver fenomenet så här: Saknas inre frihet förvrängs varseblivningen och rationella grunder överskuggas av emotionella låsningar. Då blockeras beslutsförmågan.

Lägg till detta ett allmänt utbrett dåligt omdöme, arrogans och feghet. Makten är enfaldig och bedräglig - den har förlorat sin rimliga funktion och därmed sitt existensberättigande.

Det är hög tid att skademinimera:

  • Politiken bör endast syssla med oundgängligen gemensam samhällelig kärnverksamhet.
  • Kompetens måste sättas i främsta rummet - framför partibok, byråkratisk befordringsgång, svågerpolitik, särintressen och makthavarnas egenintresse.
  • Så mycket makt som möjligt måste decentraliseras - till förmån för mångfald, institutionell konkurrens och best practice.
  • Så mycket samhällelig verksamhet som möjligt måste återföras från staten till samhället - det vill säga till civilsamhället, marknaden och de enskilda individerna.

För, allvarligt talat - vi kan väl inte låta allt fortsätta gå utför?

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 246
Pass Blue 257
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 418
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2813
FEE 4922
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1021
Mohamed Omar 392
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 118
Vetenskapsradion Historia 166
Snedtänkt (Kalle Lind) 231
Les Crises 3054
Richard Falk 181
Ian Sinclair 115
SpinWatch 61
Counter Currents 10332
Kafila 511
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10131
Vanessa Beeley 152
Nina Kouprianova 9
MintPress 5706
Paul Craig Roberts 2040
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5215
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 103
Liberty Blitzkrieg 863
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3723
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 94
David D. Friedman 154
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1523
Tom Dispatch 556
Levant Report 18
The Saker 4544
The Barnes Review 541
John Friend 500
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4315
School Sucks Project 1784
Giza Death Star 2002
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 628
GMWatch 2412
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 1039
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 213
Agora Vox 16738
Cercle Des Volontaires 440
Panamza 2295
Fairewinds 117
Project Censored 1010
Spy Culture 567
Conspiracy Archive 78
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 590
PINAC 1482
The Conscious Resistance 879
Independent Science News 83
The Anti Media 6768
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 300
The Mind renewed 447
Natural Society 2621
Yanis Varoufakis 1039
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 150
Porkins Policy Review 439
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 621
Libyan War Truth 341
DeadLine Live 1914
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2089
Aaron Franz 247
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 151
Peter B Collins 1645
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11146
Climate Audit 226
Donna Laframboise 462
Judith Curry 1146
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2490
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12448
Laura Wells Solutions 45
Video Rebel's Blog 444
Revisionist Review 485
Aletho News 21271
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3119
Northerntruthseeker 2497
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4743
AntiWar.com Blog 3188
AntiWar.com Original Content 7189
Corbett Report 2448
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1238
Webster Tarpley Website 1119

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public