Visit ArabTopics.com

Sverige, ett land som styrs av idioter

Det är dags för svenska folket att se verkligheten: Våra politiska ledare är inte kompetenta nog att sköta landet.

Försvaret, civilförsvaret, polisen, rättsväsendet, bostadsfrågan, skolan, vårdköerna, integrationen, järnvägen... Bit för bit förfaller den samhälleliga kärnverksamhet som det offentliga bör sköta eller ändå lagt under sig. Samtidigt ägnar sig den härskande politiska klassen åt esoteriskt vänstertrams samt åt att försöka ändra på och uppfostra folket.

Visst, det är knepigt att sköta ett land. Allt tycks idag vara så komplext och snårigt att det inte längre går att få någon ordentlig överblick, än mindre styra vad som sker. Trots detta samlar politiken på sig ännu mer makt. Centralstyrning är dålig i sig. Utökad centralstyrning samtidigt som överheten tappat kontrollen över allt den redan lagt under sig - det är ett katastrofalt koncept.

Våra politiker är inga övermänniskor. (Ofta är de uppseendeväckande dåligt utbildade och kvalificerade.) De är som regel inte några experter på varesig försvar, ordningsfrågor, bostäder, utbildning, vård, infrastruktur eller integration. Ändå tillåts de staka ut vägen och ägnar sig inte sällan åt micro management.

Politikerna är bara bra på en sak - nämligen politik. Vilket är konsten att upprätthålla en illusion av att de har läget under kontroll (även när så inte är fallet). Politik är den liturgi och de ritualer som gör det svårt eller omöjligt för vanliga människor att få insyn och att lägga sig i. Politik är konsten att bita sig fast vid makten över andra och att parasitera på folket.

Politiken är verklighetsfrånvänd och faktaresistent. Makten har i sig en inbyggd motvilja mot inlärning och förändring. Jesuitpatern och psykoterapeuten Josef Maureder beskriver fenomenet så här: Saknas inre frihet förvrängs varseblivningen och rationella grunder överskuggas av emotionella låsningar. Då blockeras beslutsförmågan.

Lägg till detta ett allmänt utbrett dåligt omdöme, arrogans och feghet. Makten är enfaldig och bedräglig - den har förlorat sin rimliga funktion och därmed sitt existensberättigande.

Det är hög tid att skademinimera:

  • Politiken bör endast syssla med oundgängligen gemensam samhällelig kärnverksamhet.
  • Kompetens måste sättas i främsta rummet - framför partibok, byråkratisk befordringsgång, svågerpolitik, särintressen och makthavarnas egenintresse.
  • Så mycket makt som möjligt måste decentraliseras - till förmån för mångfald, institutionell konkurrens och best practice.
  • Så mycket samhällelig verksamhet som möjligt måste återföras från staten till samhället - det vill säga till civilsamhället, marknaden och de enskilda individerna.

För, allvarligt talat - vi kan väl inte låta allt fortsätta gå utför?

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 119
Pass Blue 180
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2408
FEE 4435
Marine Le Pen 323
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 847
Mohamed Omar 356
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 104
Vetenskapsradion Historia 151
Snedtänkt (Kalle Lind) 214
Les Crises 2655
Richard Falk 158
Ian Sinclair 101
SpinWatch 59
Counter Currents 8810
Kafila 433
Gail Malone 37
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9470
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5570
Paul Craig Roberts 1662
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4673
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 93
Liberty Blitzkrieg 842
Sami Bedouin 64
Consortium News 2568
21 Century Wire 3477
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 85
David D. Friedman 150
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1507
Tom Dispatch 503
Levant Report 18
The Saker 4149
The Barnes Review 517
John Friend 454
Psyche Truth 152
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3799
School Sucks Project 1768
Giza Death Star 1852
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 606
GMWatch 2200
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 920
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 206
Agora Vox 14804
Cercle Des Volontaires 431
Panamza 2106
Fairewinds 116
Project Censored 928
Spy Culture 502
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 553
PINAC 1482
The Conscious Resistance 799
Independent Science News 76
The Anti Media 6584
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 291
The Mind renewed 439
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 964
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 141
Porkins Policy Review 408
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 591
Libyan War Truth 321
DeadLine Live 1910
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2060
Aaron Franz 225
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 142
Peter B Collins 1533
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10504
Climate Audit 222
Donna Laframboise 424
Judith Curry 1119
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2313
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11556
Laura Wells Solutions 43
Video Rebel's Blog 429
Revisionist Review 485
Aletho News 19954
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2949
Northerntruthseeker 2330
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4703
AntiWar.com Blog 2997
AntiWar.com Original Content 6797
Corbett Report 2296
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1175
Webster Tarpley Website 1083

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public