Visit ArabTopics.com

Sverige, ett land som styrs av idioter

Det är dags för svenska folket att se verkligheten: Våra politiska ledare är inte kompetenta nog att sköta landet.

Försvaret, civilförsvaret, polisen, rättsväsendet, bostadsfrågan, skolan, vårdköerna, integrationen, järnvägen... Bit för bit förfaller den samhälleliga kärnverksamhet som det offentliga bör sköta eller ändå lagt under sig. Samtidigt ägnar sig den härskande politiska klassen åt esoteriskt vänstertrams samt åt att försöka ändra på och uppfostra folket.

Visst, det är knepigt att sköta ett land. Allt tycks idag vara så komplext och snårigt att det inte längre går att få någon ordentlig överblick, än mindre styra vad som sker. Trots detta samlar politiken på sig ännu mer makt. Centralstyrning är dålig i sig. Utökad centralstyrning samtidigt som överheten tappat kontrollen över allt den redan lagt under sig - det är ett katastrofalt koncept.

Våra politiker är inga övermänniskor. (Ofta är de uppseendeväckande dåligt utbildade och kvalificerade.) De är som regel inte några experter på varesig försvar, ordningsfrågor, bostäder, utbildning, vård, infrastruktur eller integration. Ändå tillåts de staka ut vägen och ägnar sig inte sällan åt micro management.

Politikerna är bara bra på en sak - nämligen politik. Vilket är konsten att upprätthålla en illusion av att de har läget under kontroll (även när så inte är fallet). Politik är den liturgi och de ritualer som gör det svårt eller omöjligt för vanliga människor att få insyn och att lägga sig i. Politik är konsten att bita sig fast vid makten över andra och att parasitera på folket.

Politiken är verklighetsfrånvänd och faktaresistent. Makten har i sig en inbyggd motvilja mot inlärning och förändring. Jesuitpatern och psykoterapeuten Josef Maureder beskriver fenomenet så här: Saknas inre frihet förvrängs varseblivningen och rationella grunder överskuggas av emotionella låsningar. Då blockeras beslutsförmågan.

Lägg till detta ett allmänt utbrett dåligt omdöme, arrogans och feghet. Makten är enfaldig och bedräglig - den har förlorat sin rimliga funktion och därmed sitt existensberättigande.

Det är hög tid att skademinimera:

  • Politiken bör endast syssla med oundgängligen gemensam samhällelig kärnverksamhet.
  • Kompetens måste sättas i främsta rummet - framför partibok, byråkratisk befordringsgång, svågerpolitik, särintressen och makthavarnas egenintresse.
  • Så mycket makt som möjligt måste decentraliseras - till förmån för mångfald, institutionell konkurrens och best practice.
  • Så mycket samhällelig verksamhet som möjligt måste återföras från staten till samhället - det vill säga till civilsamhället, marknaden och de enskilda individerna.

För, allvarligt talat - vi kan väl inte låta allt fortsätta gå utför?

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 193
Pass Blue 220
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2660
FEE 4714
Marine Le Pen 380
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 943
Mohamed Omar 377
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 110
Vetenskapsradion Historia 157
Snedtänkt (Kalle Lind) 221
Les Crises 2866
Richard Falk 170
Ian Sinclair 111
SpinWatch 61
Counter Currents 9724
Kafila 492
Gail Malone 41
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9839
Vanessa Beeley 133
Nina Kouprianova 9
MintPress 5650
Paul Craig Roberts 1877
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4892
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 100
Liberty Blitzkrieg 854
Sami Bedouin 64
Consortium News 2685
21 Century Wire 3608
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 91
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1518
Tom Dispatch 530
Levant Report 18
The Saker 4373
The Barnes Review 531
John Friend 481
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 4077
School Sucks Project 1780
Giza Death Star 1945
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 617
GMWatch 2332
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 994
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 210
Agora Vox 15811
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2203
Fairewinds 117
Project Censored 953
Spy Culture 542
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 575
PINAC 1482
The Conscious Resistance 851
Independent Science News 80
The Anti Media 6701
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 296
The Mind renewed 443
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 1009
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 147
Porkins Policy Review 428
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 603
Libyan War Truth 337
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2082
Aaron Franz 238
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 149
Peter B Collins 1593
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10884
Climate Audit 224
Donna Laframboise 446
Judith Curry 1136
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2428
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12078
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 439
Revisionist Review 485
Aletho News 20746
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3046
Northerntruthseeker 2416
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4715
AntiWar.com Blog 3103
AntiWar.com Original Content 7022
Corbett Report 2390
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1207
Webster Tarpley Website 1112

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public