Visit ArabTopics.com

Skilj domstolarna från politiken!

Det har väckt en del uppmärksamhet och ilska att Hovrätten har beslutat att inte utvisa två palestinska medborgare som kastade brandbomber mot den judiska synagogan i Göteborg i slutet av förra året.

Utöver själva sakfrågan riktar detta ljuset mot problemet med vårt politiserade rättsväsende.

Enligt kristen alternativmedia (visserligen andrahandsinformation, men den förefaller korrekt) är en av de politiskt utsedda nämndemännen som deltog i beslutet aktiv vänsterpartist, med förflutet i Israel-kritiska rörelser.

Där har vi problemet med politiskt utsedda lekmannadomare (nämndemän) i ett nötskal. Det kan inte uteslutas att de sätter politiska hänsyn framför lagen. Vilket i så fall är totalt oacceptabelt.

På samma sätt kan rättsväsendets opartiskhet ifrågasättas när till exempel nämndemän från SD dömer i mål med invandrare, FI-nämndemän i sexualrelaterade mål eller S/V-nämndemän i skattemål.

  • Det måste vara vattentäta skott mellan politik och rättsväsende, mellan den lagstiftande och dömande makten.
  • Denna maktdelning är en bärande princip för en demokratisk rättsstat.
  • Den är till för att hindra den politiska makten från att begå övergrepp mot enskilda individer.
  • Den måste upprätthållas!

Systemet med politiskt utsedda domare måste skrotas.

---

Se även den tv-film jag gjorde om det svenska rättsväsendet i början av seklet - och som fortfarande är allt för aktuell: Länk »

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 49
Pass Blue 121
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 412
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2080
FEE 3857
Marine Le Pen 286
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 700
Mohamed Omar 294
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 39
Angry Foreigner 17
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 87
Vetenskapsradion Historia 134
Snedtänkt (Kalle Lind) 195
Les Crises 2286
Richard Falk 138
Ian Sinclair 88
SpinWatch 54
Counter Currents 7538
Kafila 403
Gail Malone 34
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 8218
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5247
Paul Craig Roberts 1385
News Junkie Post 56
Nomi Prins 26
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4140
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 76
Liberty Blitzkrieg 823
Sami Bedouin 62
Consortium News 2322
21 Century Wire 3202
Burning Blogger 311
Stephen Gowans 74
David D. Friedman 147
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1491
Tom Dispatch 454
Levant Report 17
The Saker 3799
The Barnes Review 497
John Friend 396
Psyche Truth 146
Jonathan Cook 135
New Eastern Outlook 3473
School Sucks Project 1752
Giza Death Star 1702
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 582
GMWatch 2013
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 831
Le 4ème singe 88
Jacob Cohen 202
Agora Vox 13046
Cercle Des Volontaires 426
Panamza 1889
Fairewinds 105
Project Censored 786
Spy Culture 430
Conspiracy Archive 68
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 521
PINAC 1482
The Conscious Resistance 674
Independent Science News 70
The Anti Media 6061
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 272
The Mind renewed 218
Natural Society 2563
Yanis Varoufakis 879
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 79
Web of Debt 135
Porkins Policy Review 378
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 576
Libyan War Truth 302
DeadLine Live 1908
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2008
Aaron Franz 206
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 129
Peter B Collins 1430
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 9995
Climate Audit 222
Donna Laframboise 391
Judith Curry 1086
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2150
Syria Report 76
Human Rights Investigation 90
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 10853
Laura Wells Solutions 38
Video Rebel's Blog 420
Revisionist Review 485
Aletho News 18923
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2813
Northerntruthseeker 2176
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4684
AntiWar.com Blog 2843
AntiWar.com Original Content 6476
Corbett Report 2178
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1137
Webster Tarpley Website 1023

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public