Visit ArabTopics.com

Feminiseringen av Sverige är ett problem

Det finns många underströmmar i den samtida svenska debatten och samhällsutvecklingen.

En som det kan vara lite svårt att sätta en etikett på kommer jag här att kalla kalla feminiseringen. (Vilket inte är samma sak som feminism, även om det finns beröringspunkter.) Låt mig ta några exempel...

I dagens samhällsdebatt går känslor ofta före fakta, logik och erfarenhet. Detta så till den milda grad att de som avses gynnas av medkänslan inte sällan hamnar i en värre eller svårare situation än om man istället ställt krav, satt gränser och varit kalkylerande rationell.

Känsloreaktioner leder ofta till att man fokuserar fel. Låt mig ta ett aktuellt exempel: Det är förvisso inget fel i att vara medveten om att plast i haven är ett problem eller att försöka göra något åt saken. Här skall man dock komma ihåg att 95% av all plast i haven kommer från tio floder i Asien och Afrika. Att slå ner på plastpåsar och plastsugrör här i Sverige blir då som bäst en i princip tom symbolhandling. Eller som värst en kontraproduktiv handling, eftersom mindre plast i soporna innebär att mer olja behöver tillsättas vid sopförbränningen.

Vi har ett maniskt säkerhetstänkande, på gränsen till överbeskyddande daltande, här i landet. Vilket leder till att folk vänjs av med att använda eget omdöme och eget ansvar. Naturligtvis är det ingen som vill att folk skall fara illa. Men den som vants av med att möta och hantera risker blir i slutändan sämre skickad att hantera verkligt farliga och allvarliga situationer.

Samhälleligt, ekonomiskt och tekniskt framåtskridande kräver ofta risktagande, att man prövar nya saker, att man testar gränser, att man avviker från det invanda, att man ifrågasätter det rådande - och att man ger sig ut på våghalsiga äventyr. Vilket är raka motsatsen till det trygghetsknarkande som håller svenska folket i sitt grepp. Vi är på väg att offra samhällelig utveckling - på många olika plan - på trygghetens altare.

Ett annat exempel är att det ständigt ropas på förbud mot det ena eller andra. Det är helt i sin ordning att ogilla en företeelse. Men det innebär inte att man för den sakens skull har rätt att förbjuda den. Lagstiftning skall vara till för situationer då liv, hälsa, egendom eller allmän ordning allvarligt hotas. Inte för att en handfull makthavare, media eller något nymoralistiskt drev ogillar ditt eller datt.

Det påstås att Sverige har en feministrisk regering och att vi är en humanitär stormakt. Vilket blir rent löjeväckande i ett land som saknar meningsfullt militärt försvar, vars civilförsvarsberedskap är kritiskt usel, vars ordningsmakt inte förmår sköta sitt jobb och där all sorts samhällelig kärnverksamhet rasar samman. Man ägnar sig åt symbolfrågor och poserande istället för att ta tag i verkliga, svåra problem.

Eller ta det svenska mantrat om »allas lika värde«. Med en rimlig tolkning går det naturligtvis att förstå vad som avses. Men som samhälleligt rättesnöre är det bekymmersamt. »Värde« är en subjektiv term. Och för de flesta människor är nära vänner och släktingar, i praktiken, mer värda än till exempel någon okänd, godtycklig, sadistisk våldsverkare.

Som källa för tesen om allas lika värde hänvisas till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I den finns dock inget sådant att finna. Däremot talas om människors rätt att behandlas med »värdighet«, vilket är en helt annan sak.

Det känsloladdade begreppet »värde« är omöjligt att mäta och pröva. Tala då hellre om alla människors lika rättigheter - vilket är observerbart, mätbart och dessutom centralt för en demokratisk rättsstat. Återigen står det rationella starkare än det känslosamma.

För övrigt är det märkligt att samtidigt som debatten och samhällsutvecklingen blir allt mer feminiserad och känslosam - så är svensken i allmänhet hämmad vad gäller att visa känslor. Stödet, respekten och tilltron människor emellan tycks vittra sönder. På något sätt är det som att känslomässighet och reflexmässig empati tillämpas på områden där den är direkt olämplig (som politik och ekonomi) samtidigt som den är i utdöende där den faktiskt är viktig (människor emellan).

Exemplen är många fler. Det finns mycket att säga om puritanism och sexualskräck, om hur många unga män känner att de håller på att bli osynliggjorda, om den krav- och normlöshet som följer i välviljans spår och om bristen på eget ansvar.

Man kan också diskutera feminiseringens rötter i en tid då kvinnorna stod för familjens välmåga och inre trygghet medan männen var ute och dödade mat eller möjligen krigade. Vill man vara lite provokativ skulle man kunna säga att vårt samhälle (påhejat av feminister och förment progressiva krafter) håller på att återknyta till mycket primitiva könsnormer - fast i en större dimension.

Hur som helst, så tror jag att den tendens som jag, i brist på bättre, kallar »feminiseringen« är och kommer att bli ett allt större problem för vårt svenska samhälle.

Själv är jag en känslomänniska - möjligen för empatisk för mitt eget bästa - som avskyr våld och tvång. Men samtidigt är det nödvändigt att höja blicken om man vill diskutera politik och samhällsfrågor. Perspektivet måste vara större än det personliga.

-

Slutligen, den obligatoriska brasklappen: Jag anser att alla, oavsett kön eller andra särdrag skall behandlas lika och ha lika rättigheter inför det offentliga. Ifall någon betvivlade saken.

-

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »
Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 131
Pass Blue 193
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2484
FEE 4464
Marine Le Pen 353
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 878
Mohamed Omar 363
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 105
Vetenskapsradion Historia 151
Snedtänkt (Kalle Lind) 215
Les Crises 2729
Richard Falk 162
Ian Sinclair 103
SpinWatch 61
Counter Currents 9106
Kafila 451
Gail Malone 37
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9588
Vanessa Beeley 104
Nina Kouprianova 9
MintPress 5599
Paul Craig Roberts 1748
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4690
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 96
Liberty Blitzkrieg 846
Sami Bedouin 64
Consortium News 2614
21 Century Wire 3501
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 85
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1510
Tom Dispatch 512
Levant Report 18
The Saker 4233
The Barnes Review 522
John Friend 461
Psyche Truth 155
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3878
School Sucks Project 1774
Giza Death Star 1878
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 607
GMWatch 2246
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 932
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15137
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2139
Fairewinds 116
Project Censored 934
Spy Culture 512
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 560
PINAC 1482
The Conscious Resistance 817
Independent Science News 78
The Anti Media 6638
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 440
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 982
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 143
Porkins Policy Review 413
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 592
Libyan War Truth 327
DeadLine Live 1911
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2073
Aaron Franz 229
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1540
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10636
Climate Audit 223
Donna Laframboise 429
Judith Curry 1124
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2348
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11721
Laura Wells Solutions 43
Video Rebel's Blog 432
Revisionist Review 485
Aletho News 20181
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2977
Northerntruthseeker 2355
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4706
AntiWar.com Blog 3036
AntiWar.com Original Content 6867
Corbett Report 2327
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1184
Webster Tarpley Website 1093

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public