Visit ArabTopics.com

Partiet du skall välja om du vill proteströsta

Svensken är som regel foglig, ovillig att ta konflikter och (i vart fall i nyktert tillstånd) förhållandevis fridfull. Men man bör som bekant se upp med en saktmodig mans vrede.

Det finns ett amerikanskt ordstäv som lyder »People will give you as much bullshit as you can take.« Idiotin, vanstyret och inkompetensen kommer helt enkelt att fortsätta breda ut sig så länge det inte bjuds något motstånd.

Jag har därför en stark känsla av att många som röstar på SD inte nödvändigtvis gör det för att de delar partiets nationalistiska vurm eller dess motvilja mot utlänningar som sådana – utan helt enkelt för att de är trötta på det politiska etablissemangets alla dumheter. (Varav öppna gränser i kombination med en generell välfärdsstat bara är ett exempel.) Det är helt enkelt ett sätt att ge den härskande politiska klassen fingret.

Vilket i så fall är en del av en internationell trend – där den populistiska »extremhögerns« framgångar i förra EU-valet, Brexit och Trump bara är några exempel.

Detta vägrar dock eliten – i något slags politisk variant på Dunning-Kruger-effekten – att inse.

Istället vill den ha mer av samma. Mer makt till ett allt mer byråkratiskt och överstatligt EU. Mer politisk fostran av folket. Högre skatter och mer politiskt korrekt trams. Fler pekpinnar, regler och förbud. Mer identitetspolitik. Mer morallagstiftning. Mer korporativism. Mer centralstyrning. Mer makt till överheten.

Ordning, kostnadseffektivitet och kompetens tycks däremot inte finnas på elitens att göra-lista. Istället samlar den på sig allt mer makt – trots att den uppenbarligen inte förmår sköta sådan samhällelig kärnverksamhet som den redan är ansvarig för.

I detta läge går det, som sagt, att förstå att folk röstar på SD i protest och som symbolhandling.

I sak har den svenska nazismens barnbarn dock väldigt lite att komma med. De vurmar för en välfärdsstat som fungerar som ett pyramidspel, som gör människor bidragsberoende och som fostrar till inlärd hjälplöshet. De tillhör den svenska politiska högskattekulturen. De ogillar frihet och kommer snarare att vilja ha fler pekpinnar, fler förbud, mer morallagstiftning och mer övervakning av folket. De lider av samma storhetsvansinne som resten av den politiska eliten. Deras förståelse för rättsstatens värde och våra medborgerliga fri- och rättigheter är milt uttryckt begränsad. Och deras mindset är uppenbart kollektivistiskt.

Som proteströst mot den härskande politiska klassen är en röst på SD en klen plan. I själva verket vänder ju partiet ut och in på sig självt för att vara så likt resten av eliten och överheten som möjligt.

Vill man verkligen proteströsta – då skall man istället rösta på ett parti som vill minska politikens makt till förmån för individen.

 • Ett parti som tycker att man i största möjliga utsträckning skall lämna folk i fred.
 • Ett parti som säger nej till förmynderi, förbudspolitik, morallagstiftning, höga skatter, politiskt korrekt trams och massövervakning.
 • Ett parti som säger nej till bidragsinvandring men ja till ett öppet samhälle.
 • Ett parti som står för faktabaserad politik, logik, rimlighet, transparens och decentraliserat beslutsfattande.
 • Ett parti som vill ha nolltolerans mot inkompetens i offentlig verksamhet.
 • Ett parti som är för en fri ekonomi, ett starkt civilsamhälle och som tror på människors förmåga att frivilligt och spontant bygga stabila och fungerande strukturer.
 • Ett parti som är demokratiskt trovärdigt, som värnar rättsstaten och som vill stärka medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.
 • Ett parti som vill ha färre lagar men mer ordning.
 • Ett parti som vill ge människor större frihet och mer ansvar.

kan man snacka om att proteströsta.

Vill man ha förändring, då måste man helt enkelt rösta på ett parti som är annorlunda. Till exempel på det enda parti som ställer upp i riksdagsvalet med ambitionen att minska politikens och den politiska elitens makt – för att istället öka människors frihet och makt över sina egna liv.

Det vill säga Klassiskt liberala partiet.

Omstart för Sverige.

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg (och min nätbaserade riksdagskandidatur) på Patreon »
Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

 • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
 • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
 • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
 • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 129
Pass Blue 190
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2466
FEE 4464
Marine Le Pen 348
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 871
Mohamed Omar 359
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 105
Vetenskapsradion Historia 151
Snedtänkt (Kalle Lind) 215
Les Crises 2714
Richard Falk 161
Ian Sinclair 102
SpinWatch 60
Counter Currents 9040
Kafila 445
Gail Malone 37
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9561
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5595
Paul Craig Roberts 1727
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4688
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 96
Liberty Blitzkrieg 846
Sami Bedouin 64
Consortium News 2604
21 Century Wire 3501
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 85
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1509
Tom Dispatch 510
Levant Report 18
The Saker 4211
The Barnes Review 521
John Friend 459
Psyche Truth 155
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3858
School Sucks Project 1773
Giza Death Star 1869
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 607
GMWatch 2237
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 928
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15063
Cercle Des Volontaires 433
Panamza 2135
Fairewinds 116
Project Censored 934
Spy Culture 507
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 559
PINAC 1482
The Conscious Resistance 810
Independent Science News 78
The Anti Media 6625
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 439
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 981
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 143
Porkins Policy Review 413
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 592
Libyan War Truth 325
DeadLine Live 1910
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2071
Aaron Franz 228
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 142
Peter B Collins 1535
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10603
Climate Audit 223
Donna Laframboise 427
Judith Curry 1123
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2337
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11681
Laura Wells Solutions 43
Video Rebel's Blog 431
Revisionist Review 485
Aletho News 20132
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2972
Northerntruthseeker 2351
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4705
AntiWar.com Blog 3030
AntiWar.com Original Content 6853
Corbett Report 2319
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1181
Webster Tarpley Website 1091

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public