Visit ArabTopics.com

Sverige - en självmordssekt

Saker och ting är som de är.

Vi kan diskutera hur vi kom dit vi är. Och vi kan ha åsikter om saken. Men det ändrar inget. Det enda som är rimligt är att försöka hantera situationen rationellt. Men det tycks ju gå... sådär.

År 2015 års flyktingkris har nu gått från ett akut stadie - med stora kostnader för själva mottagandet - till en fas där de nyanlända skall slussas in i samhället, bli produktiva och assimileras in i en förhållandevis extrem individualistisk, sekulär, demokratisk rättsstat.

Problemet är att den så kallade arbetarrörelsen sätter stopp för enkla jobb i den produktiva sektorn, för människor med låg eller obefintlig utbildning. (Däremot tycks den inte ha något emot ett skattefinansierat aktivitetsstöds-proletariat, så länge det får offentlig verksamhet att svälla.)

Många nyanlända kommer att fastna i bidragsberoende och utanförskap. Och de allra flesta som kommer till Sverige i vuxen ålder kommer att kosta välfärds- och trygghetssystemen betydligt mer än de bidrar till de samma.

Dessutom försvåras anpassningen till det svenska samhället av att ordningsmakten inte förmår sköta sitt jobb - och av en identitetsvänster som tycks vara beredd att blunda för kränkningar av människors säkerhet och egendom i den mån sådant kan anses vara »kulturellt« betingat.

Någonstans mellan 50.000 och 100.000 personer som efter prövning fått besked om att de inte får vistas i landet skall på något sätt avvisas. I många fall oklart vart. Men framförallt oklart hur - om det skall ske under ordnade och människovärdiga former.

Övriga blir kvar i Sverige. (Inte ens Åkesson vill ju »repatriera« folk längre.)

Och fler är på väg. Enligt Migrationsverket ungefär 30.000 människor per år. [PDF»] Därtill en omfattande anhöriginvandring på en förmodligen ännu högre siffra. [Länk»]

Detta kommer att bli dyrt, så väl på kort som lång sikt.

Naturligtvis finns det en del saker att göra här och nu. Som att stoppa bidragsinvandringen. Att skärpa upp anhöriginvandringen och då speciellt vad gäller försörjningsplikten. Att skapa rätt incitament genom att tydligare satsa på att vägen från tillfälligt till permanent uppehållstillstånd går genom jobb eller annan egen försörjning. Att ställa krav på att inte ligga andra till last, helt enkelt. Om den politiska viljan finns.

Samtidigt skall man komma ihåg att detta handlar om människor, om individer - som skall behandlas på ett värdigt och respektfullt sätt.

Men hur man än vänder och vrider på frågan - så kommer det här att bli kostsamt.

Samtidigt finns det skäl att tro att den nettobetalande delen av befolkningen inte kan eller kommer att finna sig i ett högre skattetryck. (Speciellt i tider då samhällelig kärnverksamhet inte fungerar.) Dessutom har vi nu nått en punkt där högre skattesatser med största säkerhet kommer att leda till lägre skatteintäkter, eftersom det då inte lönar sig att arbeta längre.

Till slut finns bara ett alternativ kvar. Det är - med risk för att jag upprepar mig - en sjuhelvetes tillväxt.

Sverige måste bli en tigerekonomi med ett extremt företagsvänligt klimat.

Vi har förvisso ett slags högkonjunktur, där inte minst business2business-segmentet fortfarande har ett inneboende moment. Men det räcker inte. Tillväxten är inte i närheten av vad den borde vara.

Om man ser till det som verkligen räknas, nämligen BNP per capita (bruttonationalprodukten per invånare) så finns det anledning till oro. I Hallandsposten förklarar Cecilia Blomberg situationen...

»Nyligen sänkte regeringen sin tillväxtprognos för just detta mått från 1,9 procent till 1,4 procent. Enligt prognoserna kommer det att ligga på 0,9 procent de närmaste åren. Det är rent katastrofala siffror som får alldeles för lite uppmärksamhet. BNP per invånare växer normalt med knappt 2 procent, och i högkonjunktur med 3-4 procent. Just nu råder brinnande högkonjunktur, och de dåliga siffrorna går varken att bortförklara med snabb befolkningstillväxt eller lägre global tillväxt. Siffrorna är svaga både i ett historiskt perspektiv och jämfört med andra länder.«

Livlinan är med andra ord på väg att brista. Vilket är konsekvensen av vänsterns marknads- och företagarfientliga, centralistiska politik.

Som nation håller vi på att såga av den gren vi själva sitter på.

Ironin i det hela är att vänstern - i sin vilja att framställa sig som »snäll« och »god« - håller på att skapa en situation som till slut kommer att rasera hela deras välfärdsstatsbygge, under kaotiska och tumultartade former. Vilket inte minst kommer att leda till ökade motsättningar mellan olika grupper i samhället.

Vägen till helvetet är, som bekant, stensatt med goda föresatser.

System som är uppbyggda som kedjebrev eller pyramidspel håller aldrig i längden. Inte ens om de är uppbyggda med tvång och konfiskation av andra människors pengar.

Staten är, som Bastiat påpekade, den illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad.

Så krisen hade kommit ändå. Vad flyktingsituationen gjort är att påskynda förloppet och sätta delar av systemets svaga delar i blixtbelysning.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 23
The Infectious Myth 22
Lockdown Skeptics 26
Sam Husseini 31
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 20
Off Guardian 79
Cory Morningstar 10
James Bovard 50
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 427
Pass Blue 375
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3384
FEE 5422
Marine Le Pen 403
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1228
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 144
Vetenskapsradion Historia 196
Snedtänkt (Kalle Lind) 262
Les Crises 3954
Richard Falk 220
Ian Sinclair 136
SpinWatch 61
Counter Currents 12609
Kafila 660
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11381
Vanessa Beeley 216
Nina Kouprianova 9
MintPress 6102
Paul Craig Roberts 2567
News Junkie Post 74
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6158
Sir Ken Robinson 30
Stephan Kinsella 120
Liberty Blitzkrieg 885
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4141
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 102
David D. Friedman 165
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1541
Tom Dispatch 632
Levant Report 18
The Saker 5131
The Barnes Review 603
John Friend 535
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4911
School Sucks Project 1828
Giza Death Star 2185
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 686
GMWatch 2595
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1176
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 222
Agora Vox 19564
Cercle Des Volontaires 456
Panamza 2611
Fairewinds 121
Project Censored 1253
Spy Culture 628
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 14
Timothy Kelly 649
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1056
Independent Science News 91
The Anti Media 6877
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 317
The Mind renewed 460
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1145
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 167
Porkins Policy Review 457
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 646
Libyan War Truth 373
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2129
Aaron Franz 270
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 124
Dr. Bruce Levine 160
Peter B Collins 1794
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11989
Climate Audit 227
Donna Laframboise 511
Judith Curry 1191
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2736
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13630
Laura Wells Solutions 50
Video Rebel's Blog 483
Revisionist Review 485
Aletho News 22972
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3402
Northerntruthseeker 2909
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4887
AntiWar.com Blog 3423
AntiWar.com Original Content 7682
Corbett Report 2668
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1299
Webster Tarpley Website 1154

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public