Visit ArabTopics.com

Sverige - en självmordssekt

Saker och ting är som de är.

Vi kan diskutera hur vi kom dit vi är. Och vi kan ha åsikter om saken. Men det ändrar inget. Det enda som är rimligt är att försöka hantera situationen rationellt. Men det tycks ju gå... sådär.

År 2015 års flyktingkris har nu gått från ett akut stadie - med stora kostnader för själva mottagandet - till en fas där de nyanlända skall slussas in i samhället, bli produktiva och assimileras in i en förhållandevis extrem individualistisk, sekulär, demokratisk rättsstat.

Problemet är att den så kallade arbetarrörelsen sätter stopp för enkla jobb i den produktiva sektorn, för människor med låg eller obefintlig utbildning. (Däremot tycks den inte ha något emot ett skattefinansierat aktivitetsstöds-proletariat, så länge det får offentlig verksamhet att svälla.)

Många nyanlända kommer att fastna i bidragsberoende och utanförskap. Och de allra flesta som kommer till Sverige i vuxen ålder kommer att kosta välfärds- och trygghetssystemen betydligt mer än de bidrar till de samma.

Dessutom försvåras anpassningen till det svenska samhället av att ordningsmakten inte förmår sköta sitt jobb - och av en identitetsvänster som tycks vara beredd att blunda för kränkningar av människors säkerhet och egendom i den mån sådant kan anses vara »kulturellt« betingat.

Någonstans mellan 50.000 och 100.000 personer som efter prövning fått besked om att de inte får vistas i landet skall på något sätt avvisas. I många fall oklart vart. Men framförallt oklart hur - om det skall ske under ordnade och människovärdiga former.

Övriga blir kvar i Sverige. (Inte ens Åkesson vill ju »repatriera« folk längre.)

Och fler är på väg. Enligt Migrationsverket ungefär 30.000 människor per år. [PDF»] Därtill en omfattande anhöriginvandring på en förmodligen ännu högre siffra. [Länk»]

Detta kommer att bli dyrt, så väl på kort som lång sikt.

Naturligtvis finns det en del saker att göra här och nu. Som att stoppa bidragsinvandringen. Att skärpa upp anhöriginvandringen och då speciellt vad gäller försörjningsplikten. Att skapa rätt incitament genom att tydligare satsa på att vägen från tillfälligt till permanent uppehållstillstånd går genom jobb eller annan egen försörjning. Att ställa krav på att inte ligga andra till last, helt enkelt. Om den politiska viljan finns.

Samtidigt skall man komma ihåg att detta handlar om människor, om individer - som skall behandlas på ett värdigt och respektfullt sätt.

Men hur man än vänder och vrider på frågan - så kommer det här att bli kostsamt.

Samtidigt finns det skäl att tro att den nettobetalande delen av befolkningen inte kan eller kommer att finna sig i ett högre skattetryck. (Speciellt i tider då samhällelig kärnverksamhet inte fungerar.) Dessutom har vi nu nått en punkt där högre skattesatser med största säkerhet kommer att leda till lägre skatteintäkter, eftersom det då inte lönar sig att arbeta längre.

Till slut finns bara ett alternativ kvar. Det är - med risk för att jag upprepar mig - en sjuhelvetes tillväxt.

Sverige måste bli en tigerekonomi med ett extremt företagsvänligt klimat.

Vi har förvisso ett slags högkonjunktur, där inte minst business2business-segmentet fortfarande har ett inneboende moment. Men det räcker inte. Tillväxten är inte i närheten av vad den borde vara.

Om man ser till det som verkligen räknas, nämligen BNP per capita (bruttonationalprodukten per invånare) så finns det anledning till oro. I Hallandsposten förklarar Cecilia Blomberg situationen...

»Nyligen sänkte regeringen sin tillväxtprognos för just detta mått från 1,9 procent till 1,4 procent. Enligt prognoserna kommer det att ligga på 0,9 procent de närmaste åren. Det är rent katastrofala siffror som får alldeles för lite uppmärksamhet. BNP per invånare växer normalt med knappt 2 procent, och i högkonjunktur med 3-4 procent. Just nu råder brinnande högkonjunktur, och de dåliga siffrorna går varken att bortförklara med snabb befolkningstillväxt eller lägre global tillväxt. Siffrorna är svaga både i ett historiskt perspektiv och jämfört med andra länder.«

Livlinan är med andra ord på väg att brista. Vilket är konsekvensen av vänsterns marknads- och företagarfientliga, centralistiska politik.

Som nation håller vi på att såga av den gren vi själva sitter på.

Ironin i det hela är att vänstern - i sin vilja att framställa sig som »snäll« och »god« - håller på att skapa en situation som till slut kommer att rasera hela deras välfärdsstatsbygge, under kaotiska och tumultartade former. Vilket inte minst kommer att leda till ökade motsättningar mellan olika grupper i samhället.

Vägen till helvetet är, som bekant, stensatt med goda föresatser.

System som är uppbyggda som kedjebrev eller pyramidspel håller aldrig i längden. Inte ens om de är uppbyggda med tvång och konfiskation av andra människors pengar.

Staten är, som Bastiat påpekade, den illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad.

Så krisen hade kommit ändå. Vad flyktingsituationen gjort är att påskynda förloppet och sätta delar av systemets svaga delar i blixtbelysning.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 161
Pass Blue 204
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2560
FEE 4563
Marine Le Pen 378
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 901
Mohamed Omar 370
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 106
Vetenskapsradion Historia 152
Snedtänkt (Kalle Lind) 216
Les Crises 2783
Richard Falk 166
Ian Sinclair 106
SpinWatch 61
Counter Currents 9410
Kafila 469
Gail Malone 38
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9703
Vanessa Beeley 121
Nina Kouprianova 9
MintPress 5625
Paul Craig Roberts 1803
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4739
Sir Ken Robinson 24
Stephan Kinsella 97
Liberty Blitzkrieg 850
Sami Bedouin 64
Consortium News 2661
21 Century Wire 3525
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 88
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1512
Tom Dispatch 522
Levant Report 18
The Saker 4295
The Barnes Review 526
John Friend 470
Psyche Truth 158
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3957
School Sucks Project 1775
Giza Death Star 1908
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 612
GMWatch 2293
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 959
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15423
Cercle Des Volontaires 436
Panamza 2179
Fairewinds 117
Project Censored 944
Spy Culture 526
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 567
PINAC 1482
The Conscious Resistance 833
Independent Science News 80
The Anti Media 6656
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 441
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 999
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 145
Porkins Policy Review 421
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 596
Libyan War Truth 335
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 63
BSNEWS 2080
Aaron Franz 233
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 145
Peter B Collins 1560
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10745
Climate Audit 224
Donna Laframboise 436
Judith Curry 1129
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2382
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11876
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 435
Revisionist Review 485
Aletho News 20412
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3006
Northerntruthseeker 2378
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4712
AntiWar.com Blog 3066
AntiWar.com Original Content 6933
Corbett Report 2357
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1197
Webster Tarpley Website 1102

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public