Visit ArabTopics.com

Att förbjuda nazister är både dumt och farligt

Regeringen vill utreda ett förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer. Och Moderaterna vill göra det brottsligt att delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

Båda förslagen är problematiska, fast på lite olika sätt.

Regeringen begår ett misstag om den tänker olagligförklara vissa specifika organisationer.

Till att börja med bör den dörren hållas stängd. I Sverige skall det inte normaliseras att politiker förbjuder organisationer. Sådant medför med nödvändighet en subjektiv bedömning och det är att stiga ut på ett sluttande plan.

Att inskränka föreningsfriheten är inte demokratins verktyg, utan förtryckets. Det är att gå fiendens ärenden, att låta mörkermännen vinna på walk over.

Skall det alls lagstiftas, då skall det lagstiftas mot alla våldsbejakande och/eller anti-demokratiska organisationer. Alla skall behandlas lika. Då skall inte bara NMR förbjudas, utan även grupper ur våldsvänstern och möjligen också vissa muslimska grupperingar.

Men även det kan vara problematiskt. Är man till exempel anti-demokratisk om man är för en konstitutionell republik?

Förbjuder man en organisation, då dyker det snart upp en ny. Nya NMR, typ. Detta kommer att leda till ett ändlöst harvande i rättssystemet - vilket bara kommer att ge mörkermännen gratis uppmärksamhet och publicitet.

Och vad är egentligen en »organisation«? Är det helt självklart att samhällsomstörtande krafter organiserar sig med styrelse, protokoll, årsmöten, revisionsberättelser, organisationsnummer och kommunalt aktivitetsstöd? Naturligtvis inte. Det går lika bra att bränna, misshandla och spränga ändå.

Moderaternas förslag lider delvis av samma problem som regeringens. Plus att det på ett olyckligt sätt upphöjer politiska våldsverkare till något slags martyrer för de egna - vilket är helt kontraproduktivt.

Misshandel, mord, mordbränning, olaga hot med mera är redan olagligt. Förberedelse, stämpling och medhjälp till dessa brott likaså. All lagstiftning som krävs mot de enskilda brottsliga aktiviteterna finns redan. Det handlar snarare om att upprätthålla den.

Det är redan ett problem att man stiftar en massa nya lagar när man inte klarar av att upprätthålla de som redan finns. Vi behöver inte fler lagar - utan mer ordning.

Den typ av lagstiftning som nu föreslås dras även med problemet att två identiska brott kan värderas olika beroende på vem som utfört dem. Så är till exempel redan fallet med hat- och terroristbrott. Vilket i sig är att upphöja gärningsmannens motiv och att behandla människor olika inför lagen.

Om uppsåt föreligger, då måste en demokratisk rättsstat behandla alla lika inför lagen.

In i det längsta höll britterna fast vid denna princip. Man gav inte IRA:s våldsverkare »äran« att bli upphöjda till terrorister - utan dömde dem som de simpla mördare och våldsverkare de var. Genom att låta bli att särbehandla gärningsmännen undvek man också att ge dem en särställning som kunde användas av deras egna för att rättfärdiga eller glorifiera deras gärningar. Detta resonemang tycker jag är värt en del eftertanke.

För övrigt är jag inte helt övertygad om att det i dessa tider av turbulens, inskränkningar av det fria ordet och massövervakning är helt lyckat att dessutom inskränka föreningsfriheten.

Om inte annat för att vi inte vet vem eller vilka som kommer att ha den politiska makten i vårt land om 50, tio, eller fem år. Eller ens i mitten av september. Är det verkligen så klokt att servera framtidens makthavare verktyg som kan användas för att förtrycka folket, på en silverbricka?

Läs även:
• Brottsbalken bör inte underskattas »
• Experter skeptiska till förbud av rasistiska grupper »
• Experter varnar om regeringens förbudsförslag »

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 216
Pass Blue 234
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2722
FEE 4812
Marine Le Pen 381
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 974
Mohamed Omar 383
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 113
Vetenskapsradion Historia 161
Snedtänkt (Kalle Lind) 224
Les Crises 2943
Richard Falk 174
Ian Sinclair 112
SpinWatch 61
Counter Currents 9958
Kafila 501
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9930
Vanessa Beeley 143
Nina Kouprianova 9
MintPress 5674
Paul Craig Roberts 1945
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5017
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 100
Liberty Blitzkrieg 857
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3641
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 92
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1519
Tom Dispatch 539
Levant Report 18
The Saker 4439
The Barnes Review 535
John Friend 491
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 155
New Eastern Outlook 4165
School Sucks Project 1782
Giza Death Star 1970
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 620
GMWatch 2364
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 1014
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 210
Agora Vox 16141
Cercle Des Volontaires 437
Panamza 2232
Fairewinds 117
Project Censored 985
Spy Culture 552
Conspiracy Archive 77
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 581
PINAC 1482
The Conscious Resistance 863
Independent Science News 81
The Anti Media 6734
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 298
The Mind renewed 445
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 1025
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 148
Porkins Policy Review 433
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 611
Libyan War Truth 339
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2087
Aaron Franz 244
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 150
Peter B Collins 1614
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10993
Climate Audit 224
Donna Laframboise 451
Judith Curry 1139
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2432
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12223
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 440
Revisionist Review 485
Aletho News 20942
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3082
Northerntruthseeker 2453
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4721
AntiWar.com Blog 3139
AntiWar.com Original Content 7077
Corbett Report 2409
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1217
Webster Tarpley Website 1118

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public