Visit ArabTopics.com

En värdig och konstruktiv migrationsdebatt


Svensk flyktingdebatt befinner sig i något slags feberyra. Där vi bör vara rationella dominerar istället känsloargument. Komplexa skeenden reduceras till svart eller vitt. Ytlig kollektivism gör en konstruktiv och verklighetsförankrad debatt närmast omöjlig.


På ena sidan i debatten finns ett förenklat vi-och-dom-tänkande. Alla dras över en kam, vilket leder till att principen om individens ansvar för sina egna handlingar (som är grunden för demokratisk västerländsk rättstradition) offras. Även flyktingar som inget hellre vill än att lära sig språket, jobba, göra rätt för sig och leva i ett samhälle med västerländska värderingar stigmatiseras.

Det är helt korrekt att flyktingkrisen skapat påtagliga problem. Men dessa problem löser man inte genom att vara bitter och dumdryg. Tvärtom skapar sådant ett mindset som gör det svårare för oss att se saker för vad de verkligen är och finna konstruktiva lösningar.

Oavsett vad man tycker om saken, så är det som det är. Så intressant. Nu måste vi fokusera på hur vi hanterar situationen på ett värdigt och rationellt sätt. Och det måste ske inom ramen för det demokratiska västerländska samhällets grundläggande värderingar. Se några förslag mot slutet av denna bloggpost.

På den andra sidan i debatten finns de självutnämnda goda. De som inte är beredda att se varken några praktiska, ekonomiska eller sociala problem med den nuvarande situationen. De som ser mellan fingrarna med sådant de annars brukar kritisera - om detta i någon mening har en koppling till flyktingsituationen eller etnicitet. De godtroget enögda.

Lustigt nog är det i detta läger man ofta finner den generella välfärdsstatens främsta supporters. Men de ser inte hur de själva och deras linje riskerar att rasera välfärdssystemen under oorganiserade och väldigt stökiga former. Det är här vi finner motståndarna till det fria företagande som i slutändan måste skapa de resurser som krävs för att finansiera hela detta äventyr. Det är här vi finner kritiker av "patriarkala strukturer" samtidigt som deras egen linje medverkar till nya, djupare och högst verkliga sådana.

Denna grupp öser bränsle på främlingsfientlighetens, hatets och populismens brasa. Det är här SD har sina bästa valarbetare.

Den svenska flyktingdebatten måste hyfsas. Det duger inte att bygga den på känsloutbrott och löst tyckande. Vad som istället krävs är verklighetsförankring, ett rationellt förhållningssätt och en konstruktiv attityd. Det går att hantera detta på ett värdigt sätt. Om vi vill.

Först och främst måste vi få stopp på bidragsinvandringen. Människor skall ha rätt att bo var de vill, men inte på andras bekostnad.

Sedan måste ordningen upprätthållas. Gränsen för friheten att få bo var man vill går - som för all annan frihet - där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

För det tredje måste Sverige bli ett extremt företagsvänligt land. Det är en absolut nödvändighet att skapa nya resurser och tillväxt för att ha råd att hantera den situation vi nu befinner oss i. Och det måste skapas massor av nya riktiga, produktiva jobb så att alla som kommit till vårt land kan vara med och bära sina egna kostnader.

Slutligen måste de västerländska liberala principerna - om individens frihet under ansvar och en demokratisk rättsstat där alla har lika rättigheter och skyldigheter - vara som huggen i sten.

I dagens svenska samhälle bygger mycket som rör detta på politiska beslut. Och på att politiken öppnar upp för att marknaden, civilsamhället och enskilda individer ges frihet att handla och ta ansvar.

Men för att det skall ske krävs andra politiker. De lösningar som krävs står inte att finna hos något av dagens riksdagspartier.

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »
Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 50
Grayzone Project 129
Pass Blue 190
Dilyana Gaytandzhieva 14
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2464
FEE 4464
Marine Le Pen 348
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 871
Mohamed Omar 359
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 105
Vetenskapsradion Historia 151
Snedtänkt (Kalle Lind) 215
Les Crises 2714
Richard Falk 161
Ian Sinclair 102
SpinWatch 60
Counter Currents 9040
Kafila 445
Gail Malone 37
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 94
The Duran 9561
Vanessa Beeley 93
Nina Kouprianova 9
MintPress 5595
Paul Craig Roberts 1727
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 4688
Sir Ken Robinson 20
Stephan Kinsella 96
Liberty Blitzkrieg 846
Sami Bedouin 64
Consortium News 2604
21 Century Wire 3501
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 85
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1509
Tom Dispatch 510
Levant Report 18
The Saker 4211
The Barnes Review 521
John Friend 459
Psyche Truth 155
Jonathan Cook 145
New Eastern Outlook 3858
School Sucks Project 1773
Giza Death Star 1869
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 607
GMWatch 2237
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 928
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 207
Agora Vox 15063
Cercle Des Volontaires 433
Panamza 2135
Fairewinds 116
Project Censored 934
Spy Culture 507
Conspiracy Archive 76
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 559
PINAC 1482
The Conscious Resistance 810
Independent Science News 78
The Anti Media 6625
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 292
The Mind renewed 439
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 981
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 143
Porkins Policy Review 413
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 592
Libyan War Truth 325
DeadLine Live 1910
Kevin Ryan 62
BSNEWS 2071
Aaron Franz 228
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 142
Peter B Collins 1535
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10602
Climate Audit 223
Donna Laframboise 427
Judith Curry 1123
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2337
Syria Report 78
Human Rights Investigation 91
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 11681
Laura Wells Solutions 43
Video Rebel's Blog 431
Revisionist Review 485
Aletho News 20132
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 2972
Northerntruthseeker 2351
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4705
AntiWar.com Blog 3030
AntiWar.com Original Content 6853
Corbett Report 2319
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1181
Webster Tarpley Website 1091

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public