Visit ArabTopics.com

En värdig och konstruktiv migrationsdebatt


Svensk flyktingdebatt befinner sig i något slags feberyra. Där vi bör vara rationella dominerar istället känsloargument. Komplexa skeenden reduceras till svart eller vitt. Ytlig kollektivism gör en konstruktiv och verklighetsförankrad debatt närmast omöjlig.


På ena sidan i debatten finns ett förenklat vi-och-dom-tänkande. Alla dras över en kam, vilket leder till att principen om individens ansvar för sina egna handlingar (som är grunden för demokratisk västerländsk rättstradition) offras. Även flyktingar som inget hellre vill än att lära sig språket, jobba, göra rätt för sig och leva i ett samhälle med västerländska värderingar stigmatiseras.

Det är helt korrekt att flyktingkrisen skapat påtagliga problem. Men dessa problem löser man inte genom att vara bitter och dumdryg. Tvärtom skapar sådant ett mindset som gör det svårare för oss att se saker för vad de verkligen är och finna konstruktiva lösningar.

Oavsett vad man tycker om saken, så är det som det är. Så intressant. Nu måste vi fokusera på hur vi hanterar situationen på ett värdigt och rationellt sätt. Och det måste ske inom ramen för det demokratiska västerländska samhällets grundläggande värderingar. Se några förslag mot slutet av denna bloggpost.

På den andra sidan i debatten finns de självutnämnda goda. De som inte är beredda att se varken några praktiska, ekonomiska eller sociala problem med den nuvarande situationen. De som ser mellan fingrarna med sådant de annars brukar kritisera - om detta i någon mening har en koppling till flyktingsituationen eller etnicitet. De godtroget enögda.

Lustigt nog är det i detta läger man ofta finner den generella välfärdsstatens främsta supporters. Men de ser inte hur de själva och deras linje riskerar att rasera välfärdssystemen under oorganiserade och väldigt stökiga former. Det är här vi finner motståndarna till det fria företagande som i slutändan måste skapa de resurser som krävs för att finansiera hela detta äventyr. Det är här vi finner kritiker av "patriarkala strukturer" samtidigt som deras egen linje medverkar till nya, djupare och högst verkliga sådana.

Denna grupp öser bränsle på främlingsfientlighetens, hatets och populismens brasa. Det är här SD har sina bästa valarbetare.

Den svenska flyktingdebatten måste hyfsas. Det duger inte att bygga den på känsloutbrott och löst tyckande. Vad som istället krävs är verklighetsförankring, ett rationellt förhållningssätt och en konstruktiv attityd. Det går att hantera detta på ett värdigt sätt. Om vi vill.

Först och främst måste vi få stopp på bidragsinvandringen. Människor skall ha rätt att bo var de vill, men inte på andras bekostnad.

Sedan måste ordningen upprätthållas. Gränsen för friheten att få bo var man vill går - som för all annan frihet - där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

För det tredje måste Sverige bli ett extremt företagsvänligt land. Det är en absolut nödvändighet att skapa nya resurser och tillväxt för att ha råd att hantera den situation vi nu befinner oss i. Och det måste skapas massor av nya riktiga, produktiva jobb så att alla som kommit till vårt land kan vara med och bära sina egna kostnader.

Slutligen måste de västerländska liberala principerna - om individens frihet under ansvar och en demokratisk rättsstat där alla har lika rättigheter och skyldigheter - vara som huggen i sten.

I dagens svenska samhälle bygger mycket som rör detta på politiska beslut. Och på att politiken öppnar upp för att marknaden, civilsamhället och enskilda individer ges frihet att handla och ta ansvar.

Men för att det skall ske krävs andra politiker. De lösningar som krävs står inte att finna hos något av dagens riksdagspartier.

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »
Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 216
Pass Blue 234
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 416
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2722
FEE 4812
Marine Le Pen 381
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 974
Mohamed Omar 383
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 113
Vetenskapsradion Historia 161
Snedtänkt (Kalle Lind) 224
Les Crises 2943
Richard Falk 174
Ian Sinclair 112
SpinWatch 61
Counter Currents 9958
Kafila 501
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 9926
Vanessa Beeley 143
Nina Kouprianova 9
MintPress 5674
Paul Craig Roberts 1945
News Junkie Post 58
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5013
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 100
Liberty Blitzkrieg 857
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3641
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 92
David D. Friedman 152
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1519
Tom Dispatch 539
Levant Report 18
The Saker 4439
The Barnes Review 535
John Friend 491
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 155
New Eastern Outlook 4164
School Sucks Project 1782
Giza Death Star 1970
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 620
GMWatch 2364
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 34
Jay's Analysis 1014
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 210
Agora Vox 16139
Cercle Des Volontaires 437
Panamza 2232
Fairewinds 117
Project Censored 985
Spy Culture 552
Conspiracy Archive 77
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 581
PINAC 1482
The Conscious Resistance 863
Independent Science News 81
The Anti Media 6734
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 298
The Mind renewed 445
Natural Society 2619
Yanis Varoufakis 1025
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 148
Porkins Policy Review 433
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 611
Libyan War Truth 339
DeadLine Live 1913
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2087
Aaron Franz 244
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 150
Peter B Collins 1614
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 10992
Climate Audit 224
Donna Laframboise 451
Judith Curry 1139
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2432
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12223
Laura Wells Solutions 44
Video Rebel's Blog 440
Revisionist Review 485
Aletho News 20942
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3080
Northerntruthseeker 2453
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4721
AntiWar.com Blog 3139
AntiWar.com Original Content 7077
Corbett Report 2409
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1216
Webster Tarpley Website 1118

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public