Visit ArabTopics.com

Hur och varför vill regeringen begränsa tryckfriheten?


Regeringen föreslår nya mediegrundlagar. Det har väckt en del uppmärksamhet att man öppnar för följande potentiella inskränkningar i tryckfriheten:

13 § Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter 

1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,

Detta har – isolerat – tolkats som att man vill hindra media från att rapportera om kriminellas etniska ursprung. Men det är inte hela bilden:

13 § Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter 

1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, 

2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, 

3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller 

4. om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel 

Vad som anges i första stycket gäller endast om 

1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och 

2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Min tolkning är att syftet dels är att göra det svårare för tjänster som Lexbase.

Dels handlar det om att omöjliggöra – eller hemlighålla – register om till exempel invandrares brottslighet. Vilket ju är en het fråga.

Detta är i så fall komplicerat. Det kommer bara att öka spekulationerna. Och det kommer – på goda grunder – att spä på allehanda teorier om att våra makthavare försöker dölja något.

Dessutom är det en klen plan att försöka hantera problem genom att mörka information och data om dem. (Till exempel eventuell sådan data i BRÅ:s register.) Det gör det bara svårare att förhålla sig till dem på ett faktabaserat och konstruktivt sätt.

Å andra sidan kan jag hålla med om att vi inte skall ha någon politisk åsiktsregistrering eller registrering av folks etnicitet med mera – inte minst då sådan ökar risken för förföljelse. (Som när Nederländernas register över medborgarnas religiösa hemvist föll i Nazitysklands händer.)

Sedan är frågan vad som är en »uppgiftssamling«. Detta gummiartade begrepp skulle kunna användas lite hur som helst. Är till exempel en blogg som denna en sökbar uppgiftssamling? Eller en tidnings web-arkiv?

Nu vet vi inte vilka nya lagar detta är tänkt att öppna för. Min gissning är att man nog inte kommer att våga inskränka till exempel alternativmedias rapportering om brottslingars ursprung. Däremot känns det som om man öppnar för förändringar i till exempel lagstiftningen om dataskydd – i syfte att dölja vissa samhällsproblem snarare än att värna om individens integritet.

Man kan även diskutera om den föreslagna grundlagsändringen innebär att man frångår principen om att förbjudna yttranden endast kan censureras och lagföras i efterhand – till att istället införa någon form av förhandscensur. (Även om ingen egentlig förhandsgranskning av varje enskilt yttrande sker.) Det är i så fall en urholkning av våra medborgerliga fri- och rättigheter.

Sett i ett vidare perspektiv är det oklokt att ändra i de grundlagar som reglerar tryckfriheten på ett sätt som skapar osäkerhet och som öppnar för helt olika tolkningar. Men det kanske är det som är meningen...

Här är länkarna:

• Lagrådsremissen om ändrade mediegrundlagar (PDF) »
• Remissvar »

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
The high wire 12
Tareq Haddad 10
Please Stop the Ride 36
The Infectious Myth 27
Lockdown Skeptics 127
Sam Husseini 37
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 78
Off Guardian 275
Cory Morningstar 10
James Bovard 97
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 505
Pass Blue 449
Dilyana Gaytandzhieva 19
John Pilger 429
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3704
FEE 5621
Marine Le Pen 437
Francois Asselineau 25
Opassande 54
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1328
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 155
Vetenskapsradion Historia 203
Snedtänkt (Kalle Lind) 276
Les Crises 4286
Richard Falk 239
Ian Sinclair 145
SpinWatch 61
Counter Currents 13596
Kafila 741
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 12465
Vanessa Beeley 246
Nina Kouprianova 9
MintPress 6335
Paul Craig Roberts 2891
News Junkie Post 77
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6678
Sir Ken Robinson 88
Stephan Kinsella 133
Liberty Blitzkrieg 889
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4413
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 106
David D. Friedman 198
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1549
Tom Dispatch 675
Levant Report 18
The Saker 5468
The Barnes Review 623
John Friend 562
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 5223
School Sucks Project 1852
Giza Death Star 2290
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 715
GMWatch 2698
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1244
Le 4ème singe 92
Jacob Cohen 227
Agora Vox 20774
Cercle Des Volontaires 462
Panamza 2704
Fairewinds 124
Project Censored 1284
Spy Culture 785
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 27
Timothy Kelly 680
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1162
Independent Science News 97
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 63
Lionel 320
The Mind renewed 468
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1188
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 172
Porkins Policy Review 465
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 650
Libyan War Truth 385
DeadLine Live 1918
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2148
Aaron Franz 286
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 128
Dr. Bruce Levine 164
Peter B Collins 1886
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12520
Climate Audit 228
Donna Laframboise 539
Judith Curry 1214
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2879
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 14299
Laura Wells Solutions 53
Video Rebel's Blog 504
Revisionist Review 485
Aletho News 23859
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3528
Northerntruthseeker 3246
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4989
AntiWar.com Blog 3571
AntiWar.com Original Content 7959
Corbett Report 2785
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1379
Webster Tarpley Website 1176

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public