Visit ArabTopics.com

Det okända politiska alternativet


För att måla med en extremt bred pensel: Vänstern är kreativ och känslosam men saknar ordningssinne, ansvarskänsla och förmåga att se konsekvenser. Högern är i stort sett tvärt om. Vänstern är ofta gapig och högern saknar inte sällan social kompetens.

Båda grupperna vill bestämma över folk – med tvång, om så krävs. Vänstern genom att försöka ändra på människor och högern genom att vilja upprätthålla en hög grad av ordning.
Båda grupperna är sina egna fiender. Vänstern, då den tror att solidaritet är något som går att kommendera fram uppifrån – när sådan bara kan växa underifrån, ur civilsamhället och äkta mänskligt engagemang. Högern tror att ordning kan skapas genom att behandla människor styvmoderligt – när stabila system i själva verket bäst växer fram ur spontana processer, som i sin tur förutsätter ett stort mått av frihet.
I samhällsdebatten blir tonläget allt högre, förmågan till sansad och konstruktiv diskussion tycks vara obefintlig och maktambitioner prioriteras framför viljan att lösa verkliga problem.

Resultatet blir inte sällan att samhällelig kärnverksamhet missköts och att problem skjuts på framtiden, tills de blir verkligt akuta och därmed onödigt svåra och dyra att hantera.
För att komma ur detta träsk krävs – till att börja med – något slags formel för sansad samhällelig samvaro som låter var och en vara salig på sin tro. En minsta gemensam nämnare för fredlig samexistens, helt enkelt.

Det enda alternativ som i möjligaste mån undviker att skapa förtryckare respektive förtryckta är frihet. Att i så stor utsträckning som möjligt låta människor leva sina liv efter eget huvud.
Med risk för att upprepa mig: Människor skall ges så stor frihet som möjligt. Gränsen för individens frihet går där hon kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter skall upprätthållas och alla skall ha lika rättigheter inför det offentliga.
Svårare än så behöver det inte vara.

De som sedan vill leva enligt en viss uppsättning regler som baseras på principer, övertygelse, tro, idéer, engagemang eller föreställningar skall få göra det utan tillrättavisningar – så länge de inte skadar eller tvingar sig på andra. Lev och låt leva.

Vilket för övrigt är en utmärkt formel för ett tryggt, mänskligt och fredligt samhälle – med ett stort mått av ordning vad gäller sådant som verkligen är viktigt.
Mycket som idag hanteras av det offentliga sköts för övrigt bättre av människor själva, av civilsamhället och av marknaden. På frivillighetens, pluralismens och ödmjukhetens grund. Vilket dessutom kommer med en bonus. Då skapas många olika alternativ, vilket låter individen göra det val som passar henne bäst och gör henne lycklig.

Människor växer med eget ansvar, men krymper om de sätts under förmyndare.

Sverige skall vara ett land av fria medborgare, inte undersåtar.

Source: 
Henrik Alexandersson

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 26
The Infectious Myth 26
Lockdown Skeptics 50
Sam Husseini 33
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 34
Off Guardian 137
Cory Morningstar 10
James Bovard 69
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 449
Pass Blue 396
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3479
FEE 5493
Marine Le Pen 419
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1256
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 36
Filosofiska rummet 148
Vetenskapsradion Historia 197
Snedtänkt (Kalle Lind) 265
Les Crises 4075
Richard Falk 225
Ian Sinclair 137
SpinWatch 61
Counter Currents 12754
Kafila 680
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11619
Vanessa Beeley 226
Nina Kouprianova 9
MintPress 6164
Paul Craig Roberts 2652
News Junkie Post 75
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6320
Sir Ken Robinson 83
Stephan Kinsella 123
Liberty Blitzkrieg 888
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4221
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 103
David D. Friedman 168
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1543
Tom Dispatch 645
Levant Report 18
The Saker 5224
The Barnes Review 612
John Friend 538
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 173
New Eastern Outlook 4994
School Sucks Project 1833
Giza Death Star 2214
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 698
GMWatch 2633
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1193
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 224
Agora Vox 20003
Cercle Des Volontaires 458
Panamza 2639
Fairewinds 122
Project Censored 1264
Spy Culture 631
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 19
Timothy Kelly 658
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1091
Independent Science News 91
The Anti Media 6895
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 318
The Mind renewed 463
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1165
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 168
Porkins Policy Review 459
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 648
Libyan War Truth 381
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2135
Aaron Franz 275
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 126
Dr. Bruce Levine 162
Peter B Collins 1814
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 12159
Climate Audit 227
Donna Laframboise 520
Judith Curry 1200
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2786
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13819
Laura Wells Solutions 51
Video Rebel's Blog 489
Revisionist Review 485
Aletho News 23230
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3446
Northerntruthseeker 3010
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4914
AntiWar.com Blog 3462
AntiWar.com Original Content 7763
Corbett Report 2707
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1307
Webster Tarpley Website 1160

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public