Visit ArabTopics.com

Henrik Alexandersson

Henrik Alexandersson - 2020-06-05 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Den knäböjande polisen »

"Det råder ingen tvekan om att det som hände George Floyd i USA var ett vidrigt övergrepp. Men jag kan inte låta bli att förundras över den mörka ironin i att arga ungdomar med skyltar med texten »Jag kan inte andas«...

Henrik Alexandersson - 2020-06-02 - Original post - cached version

...från 5 juli-stiftelsens blogg:

• Utredning: Anonyma telefonkort bör förbjudas »

• TERREG: Säg nej till EU:s nya uppladdningsfilter (Youtube) »

• Kärnan i Trumps bråk med Twitter »

• Trump vs. Twitter »

• Sanningsministeriet »

•...

Henrik Alexandersson - 2020-06-02 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Vägen till en rimligt fungerande stat »

"Sverige är helt enkelt så marinerat i politisk och byråkratisk makt att man kan ägna årtionden åt att städa upp i systemet – utan att vanligt folk skulle märka annat än att offentlig kärnverksamhet då...

Henrik Alexandersson - 2020-06-01 - Original post - cached version

EU:s nya förordning om terror-relaterat innehåll online (TERREG) kommer att leda till automatiska uppladdningsfilter och förhandscensur. Om ministerrådet får bestämma.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-05-31 - Original post - cached version

Man avskaffade beredskapslagren med sjukvårdsmateriel - utan att någon riktigt vet hur det gick till eller varför. Man misslyckades med att hindra corona-smittan att ta sig in på landets äldreboenden, trots att man visste vad som var på gång. Man misslyckas med att testa för smitta i den...

Henrik Alexandersson - 2020-05-29 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Skatt, samtycke, tvång, rättigheter och moral »

"Bäst är den regering som inte märks. Som tar ut låga skatter, sköter det som verkligen är viktigt, är kompetent och ansvarsfull – och som i övrigt lämnar människor att göra sina egna livsval och söka...

Henrik Alexandersson - 2020-05-28 - Original post - cached version

...om den negativa friheten:

Negativ frihet är frånvaron av godtyckligt tvång från andra individer eller grupper av individer.

Ur anteckningarna, tillskrivet Johan Hakelius.

Henrik Alexandersson - 2020-05-28 - Original post - cached version

Läs min senaste post på 5 juli-stiftelsens blogg - om förslaget till en ny myndighet för psykologiskt försvar:

Sanningsministeriet »

"Det är inte helt uppenbart att hotet mot demokratin och den fria åsiktsbildningen idag bara skulle komma från Putins trollfabriker. Vårt eget politiska...

Henrik Alexandersson - 2020-05-26 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Krisen exponerar systemfelen »

"Ju fler regler man har, ju mindre utrymme finns det för sunt förnuft och personligt ansvarstagande. Ju mer micromanagement de styrande ägnar sig åt, ju mindre utrymme har personalen i frontlinjen att fatta beslut...

Henrik Alexandersson - 2020-05-24 - Original post - cached version

• Brevhemligheten hotas
• Hot mot kryptering i USA och EU
• Tyskland kan tvingas bryta med NSA
• Fake news och uppladdningsfilter

Veckans kommenterade nätnyheter. | Youtube »

Blogg: Femtejuli.se
Twitter: @femtejuli

Henrik Alexandersson - 2020-05-22 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Finns det någon plan? »

"Att Sverige drivit en självständig linje i corona-krisen kan lika gärna vara resultatet av någon genial Tegnellsk insikt som politisk handlingsförlamning.

Något som talar för det senare är att det fortfarande...

Henrik Alexandersson - 2020-05-20 - Original post - cached version


Paulo Robertos sexköp är den perfekta stormen i ett vattenglas. Även om hans märkliga krishantering nog gjorde saken värre. (Tips från coachen: Om du befinner dig i en grop, sluta gräv.)

Till att börja med är Paolo Roberto uttalad motståndare till radikalfeminismen. Vilket i sig...

Henrik Alexandersson - 2020-05-20 - Original post - cached version

...från 5 juli-stiftelsens blogg.

• Tysklands författningsdomstol stoppar massövervakning »

• EU:s samordnare mot terrorism vill se EU-lag för att kringgå kryptering »

• USA:s Attorney General mullrar mot Apples försvar av användarnas rätt till privatliv och...

Henrik Alexandersson - 2020-05-19 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Politiken, krisen och verkligheten »

"Det är som parallella universa. Å ena sidan en stat som fortsätter i stort sett som förut. Å andra sidan skenande arbetslöshet, konkurser, forcerade strukturomvandlingar, en detaljhandel på sparlåga och en...

Henrik Alexandersson - 2020-05-16 - Original post - cached version

Nu skall jag plåga er med ännu ett meditativt bildspel från Berlin. Avnjuts bäst på storbilds-tv. Ställer inga krav på aktivt tittande. Slow tv is the thing. Bras-tv:s efterföljare. Om inte annat så är det väldigt avslappnande att knåpa ihop.

Finns även på Youtube:

• Slow tv:...

Henrik Alexandersson - 2020-05-15 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Vägen till träldom – en tidlös varning »

Vad en 76 år gammal bok - skriven i nationalsocialismens och sovjetkommunismens skugga - kan lära oss om politikens mörka sida.

Henrik Alexandersson - 2020-05-14 - Original post - cached version

Det finns massor av katastrofscenarier. Min »favorit« är den demokratiskt styrda de-facto-socialistiska, auktoritära staten. Som håller folk kort för att rädda systemet. Och vi vet ju hur sådant brukar gå.

Visst kan man i ett svindlande ögonblick komma väldigt mycket i kontakt med det...

Henrik Alexandersson - 2020-05-13 - Original post - cached version

...från 5 juli-stiftelsens blogg:

• EU vill styra över AI »

• Så rullas kontroll- och övervakningsstaten ut i corona-krisens spår »

• Kommer vi ändå att bli påtvingade en corona-app – för att få resa? »

• Facebooks »högsta domstol« tar form »
...

Henrik Alexandersson - 2020-05-12 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Alla linjer i corona-krisen har sina problem »

Såväl lockdown som den svenska linjen i kampen mot corona-viruset har sina problem. Inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

Henrik Alexandersson - 2020-05-10 - Original post - cached version

Jordan B. Peterson går igång på den auktoritära övervakningsstaten. Och på vår egen roll i historien.

Rekommenderas.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-05-10 - Original post - cached version


Corona-krisen kommer att förändra mycket i vårt samhälle. Men hur fungerar förändring - och utveckling?

Låt oss dyka ner i Johan Hakelius förord till F.A. Hayeks klassiska verk »Frihetens grundvalar«. (Ett tips är att förordet på ett mycket bra sätt sammanfattar boken, för den som...

Henrik Alexandersson - 2020-05-09 - Original post - cached version

Istället för bras-tv: Lite trevliga bilder från Berlin och lite avslappnande musik.

Gör sig bäst i helskärms-bild, gärna på en maffig storbilds-tv med musiken på lite diskret i bakgrunden, medan du gör annat.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-05-08 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Har vi varit naiva nu igen? »

"När den värsta oredan har lagt sig måste vi prata igenom det här. Staten skall sköta sina kärnuppgifter på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt. Trams, ideologiproduktion och stöd till icke samhällsnödvändig...

Henrik Alexandersson - 2020-05-06 - Original post - cached version

Varför finns Miljöpartiet?

För att ge medelklassen el-cykel-premier?

Eller för att rädda världen där det verkligen behövs och ger effekt?

Det blir det enda de förmår - symbolhandlingar. Inte sällan med oförutsedda och oönskade negativa konsekvenser. Som plastpåse-skatten...

Henrik Alexandersson - 2020-05-05 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Underskatta inte vänstern »

"Att revolutionen låter vänta på sig har i huvudsak berott på att arbetarklassen inte varit särskilt intresserad och att det var länge sedan den i någon egentlig mening kände sig förtryckt. Det är därför vänstern skär...

Henrik Alexandersson - 2020-05-05 - Original post - cached version

Här är filmen som driver grönvänstern till vansinne. I första halvan slits den förnyelsebara energin i stycken. Sedan avrättas så väl det gröna baggböleriet som miljöorganisationernas oändliga falskhet. Och sedan dödar mänskligheten sig själv på grund av överbefolkning - vilket tyvärr känns en...

Henrik Alexandersson - 2020-05-04 - Original post - cached version

En av de politiker som irriterar mig mest är SSU:s förbundsordförande Philip Botström. Påfallande ofta är han överdrivet arrogant i sin socialistiska iver.

Men som regel bara fånig. Som i helgen, när han och Grön Ungdoms David Ling hade en debattartikel i Expressen: De som inte betalat...

Henrik Alexandersson - 2020-05-03 - Original post - cached version
En ironisk verklighet.

Varje handling vi utför formar vår framtid. Vår egen, andras och världens. Det är en rätt svindlande tanke. Den ger oss kontroll och kräver samtidigt behärskning, mod och omdöme.

För att ge sig ut på ännu djupare vatten: Nuet, det innevarande ögonblicket, är det...

Henrik Alexandersson - 2020-05-01 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Arbetare har ingen anledning att vara vänster »

"Notan plockas i slutändan upp av de anställda i den privata sektorn. Det är där ekonomiskt värde skapas. Det är där man tillverkar, handlar, exporterar och skapar tillväxt. Och det är de anställda i...

Henrik Alexandersson - 2020-04-30 - Original post - cached version

Låt inte EU-kommissionen stressa igenom förordningen om terror-relaterat material online, i corona-krisens skugga. Vänta ett tag, så kan vi kanske slippa censur och uppladdningsfilter.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-04-28 - Original post - cached version

»I ett samhälle under utveckling reducerar varje inskränkning av friheten det antal nya vägar som prövas och fördröjer så framåtskridandet.«

- H.B. Phillips

Henrik Alexandersson - 2020-04-28 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Rädda företagen – riv upp turordningsreglerna »

Turordningsreglerna måste rivas upp för att rädda de företag som räddas kan i corona-krisen. Och om regeringen inte vill göra det - då bör det ändå finnas en majoritet för en sådan reform i riksdagen...

Henrik Alexandersson - 2020-04-26 - Original post - cached version

»Tusen individer som efter eget huvud i handling prövar sina idéer gör betydligt fler erfarenheter - som genom förändrade normer, institutioner och traditioner kan komma hela samhället till del - än en person som ges eller tar sig uppdraget att pröva en idé i tusen...

Henrik Alexandersson - 2020-04-26 - Original post - cached version


Corona-krisen får mig att misstänka att det är ungefär så här det känns att hoppa fallskärm. Det finns rimliga skäl att tro att det kommer att gå någorlunda väl. Men man kan aldrig riktigt veta.

Idag vet vi på tok för lite. Vi vet för lite om viruset. Vi vet för lite om krisens...

Henrik Alexandersson - 2020-04-25 - Original post - cached version

Några snaphots från ett Berlin där det mesta som är roligt och gott just nu är i lockdown.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-04-24 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Hotet mot demokratin – bristande intresse »

"Demokratiskt underskott, hemlighetsmakeri, uppgörelser bakom stängda dörrar, kohandel och vänskaps-/maktkorruption är högst verkliga och påtagliga problem. Men ett minst lika stort problem är att folket...

Henrik Alexandersson - 2020-04-23 - Original post - cached version

Läs min senaste post på 5 juli-stiftelsens blogg:

EU:s plan för internet – reglera allt! »

En häpnadsväckande uppvisning i micro management och klåfingrighet - i ett försök att lägga internet under politisk kontroll.

Henrik Alexandersson - 2020-04-21 - Original post - cached version

Läs denna bloggpost hos 5 juli-stiftelsen:

Nu utarbetas gemensamma EU-regler för yttrandefriheten på nätet »

Inom ramen för EU:s nya Digital Services Act är tanken att sätta upp gemensamma EU-regler för yttrandefriheten på nätet. Man försöker tona ner saken - men avslöjas av...

Henrik Alexandersson - 2020-04-21 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Drömmen om ett rimligt samhälle »

Corona-krisen har avslöjat fler brister i den samhälleliga kärnverksamheten. Vilket knappast förvånar någon. Det är en del i ett mönster. Men hur genomför vi ett systemskifte för att få ett rimligt samhälle – där...

Henrik Alexandersson - 2020-04-20 - Original post - cached version

Om WHO skött sitt jobb istället för att försöka rädda Kinas image, då hade vi kanske inte haft det kaos vi har idag.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-04-20 - Original post - cached version

...från 5 juli-stiftelsens blogg:

• Corona-appar: Är det rätt när staten gör samma sak som Google och Facebook har kritiserats för? »

• Video: Senaste nätnyheterna »

• Corona-kaos i Europaparlamentet – lagstiftningsarbetet bör pausas »

• Rädslan är...

Henrik Alexandersson - 2020-04-18 - Original post - cached version

En intressant exposé landets socialistiska kulturpolitik.

Youtube »

Henrik Alexandersson - 2020-04-17 - Original post - cached version

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Brutal uppriktighet och radikal acceptans »

"Hemskt ledsen, men nu är det verkligheten och verkliga förhållanden som gäller – hur upprörande, motbjudande eller tragiskt detta än må vara. Att ägna sig åt önsketänkande, fantasier och formfrågor...

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next› last»

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
Please Stop the Ride 24
The Infectious Myth 22
Lockdown Skeptics 26
Sam Husseini 32
Dr. Andrew Kaufman 3
Swiss Propaganda Research 20
Off Guardian 83
Cory Morningstar 10
James Bovard 51
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 429
Pass Blue 376
Dilyana Gaytandzhieva 17
John Pilger 426
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 3388
FEE 5428
Marine Le Pen 403
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1229
Mohamed Omar 404
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 19
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 144
Vetenskapsradion Historia 196
Snedtänkt (Kalle Lind) 262
Les Crises 3958
Richard Falk 220
Ian Sinclair 136
SpinWatch 61
Counter Currents 12609
Kafila 661
Gail Malone 45
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 11387
Vanessa Beeley 216
Nina Kouprianova 9
MintPress 6104
Paul Craig Roberts 2571
News Junkie Post 74
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 6169
Sir Ken Robinson 30
Stephan Kinsella 120
Liberty Blitzkrieg 885
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 4144
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 102
David D. Friedman 165
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1541
Tom Dispatch 632
Levant Report 18
The Saker 5133
The Barnes Review 603
John Friend 535
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4914
School Sucks Project 1828
Giza Death Star 2187
Andrew Gavin Marshall 28
Red Ice Radio 687
GMWatch 2596
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1177
Le 4ème singe 91
Jacob Cohen 222
Agora Vox 19589
Cercle Des Volontaires 456
Panamza 2611
Fairewinds 121
Project Censored 1254
Spy Culture 628
Conspiracy Archive 85
Crystal Clark 14
Timothy Kelly 649
PINAC 1482
The Conscious Resistance 1056
Independent Science News 91
The Anti Media 6877
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 317
The Mind renewed 460
Natural Society 2627
Yanis Varoufakis 1145
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 167
Porkins Policy Review 457
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 646
Libyan War Truth 373
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 69
BSNEWS 2129
Aaron Franz 270
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 124
Dr. Bruce Levine 160
Peter B Collins 1795
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11994
Climate Audit 227
Donna Laframboise 511
Judith Curry 1192
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2738
Syria Report 84
Human Rights Investigation 94
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 13638
Laura Wells Solutions 50
Video Rebel's Blog 483
Revisionist Review 485
Aletho News 22985
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3403
Northerntruthseeker 2913
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4889
AntiWar.com Blog 3426
AntiWar.com Original Content 7682
Corbett Report 2672
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1300
Webster Tarpley Website 1154

Compiled Feeds

Public Lists

Title Visibility
Funny Public